Show simple item record

Terrain of Eternity: Design of Columbarium and Revitalization of Anteroom of Cemeterydc.contributor.advisorRehwaldt Till
dc.contributor.authorVáclav Suchan
dc.date.accessioned2021-06-18T10:51:42Z
dc.date.available2021-06-18T10:51:42Z
dc.date.issued2021-06-12
dc.identifierKOS-964658039305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/95487
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje návrhu nového kolumbária pro hřbitov v Praze-Vinoři a revitalizaci hřbitovního předprostoru. Návrh se soustředí jak na vytvoření důstojného a reprezentativního veřejného prostoru, tak na neotřelou formu navrhovaného kolumbária. Cílem práce je zpřesnění a dopracování studie z předchozího semestru do úrovně odpovídající dokumentaci pro stavební řízení a realizaci stavby.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on design of a new columbarium in a cemetery in Prague-Vinoř and on revitalization of an anteroom of the graveyard. Project is concentrated both on creation of a dignified and representative public space and on original form of the columbarium. The main aim of this work is to refine and elaborate the study from the previous semester to the level corresponding to the documentation for building management and construction.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVinořcze
dc.subjectkolumbáriumcze
dc.subjecthřbitovcze
dc.subjectparkcze
dc.subjectrevitalizacecze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectVinořeng
dc.subjectcolumbariumeng
dc.subjectcemeteryeng
dc.subjectgraveyardeng
dc.subjectparkeng
dc.subjectrevitalizationeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.titleTerén věčnosti: návrh kolumbária a revitalizace hřbitovního předprostorucze
dc.titleTerrain of Eternity: Design of Columbarium and Revitalization of Anteroom of Cemeteryeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMed Jakub
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record