Show simple item record

COVER FOR A MUSIC INSTRUMENT - SAXOPHONEdc.contributor.advisorJaroš Jan
dc.contributor.authorMartina Zachrlová
dc.date.accessioned2021-06-10T08:51:44Z
dc.date.available2021-06-10T08:51:44Z
dc.date.issued2021-06-04
dc.identifierKOS-966393801405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94838
dc.description.abstractV mé diplomové práci se zabývám návrhem obalu na hudební nástroj - saxofon. Toto téma je mi velmi blízké, neboť svoji tvorbou ráda propojuji tanec, hudbu a design. Protože nejblíže mi jsou kořeny jazzové hudby a vznik samotného funku, rozhodla jsem se model věnovat konkrétní osobě, jazzové saxofonistce Candy Dulfer. Zabývání se její tvorbou mi umožnilo vyvíjet produkt šitý na míru nejen jeho funkčností, ale především uměleckým nádechem, který koresponduje s mým vnímáním osobního příběhu umělce.cze
dc.description.abstractIn my diploma thesis I deal with the design of a cover for a musical instrument - a saxophone. This topic is very close to me, because I like to connect dance, music and design with my work. Because the closest to me are the roots of jazz music and the origin of funk itself, I decided to dedicate the model to a specific person, jazz saxophonist Candy Dulfer. Dealing with her work allowed me to develop a product tailored not only to its functionality, but above all to its artistic touch, which corresponds to my perception of the artist's personal story. y.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSaxofóncze
dc.subjectObalcze
dc.subjectjazzcze
dc.subjecthudební nástrojcze
dc.subjectCandy Dulfercze
dc.subjectsochacze
dc.subjectSaxophoneeng
dc.subjectCaseeng
dc.subjectmusiceng
dc.subjectinstrumenteng
dc.subjectCandy Dulfereng
dc.subjectsculptureeng
dc.titleOBAL NA HUDEBNÍ NÁSTROJ - SAXOFONcze
dc.titleCOVER FOR A MUSIC INSTRUMENT - SAXOPHONEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠormová Melichová Linda
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record