Show simple item record

Learning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereodc.contributor.advisorMatas Jiří
dc.contributor.authorDmytro Mishkin
dc.date.accessioned2021-04-22T10:19:13Z
dc.date.available2021-04-22T10:19:13Z
dc.date.issued2021-03-14
dc.identifierKOS-672397168505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94206
dc.description.abstractTato pr´ace pˇredstavuje probl´em wide multiple baseline stereo (WxBS), kter´y je zobecnˇen´ımcze
dc.description.abstractThis thesis introduces the wide multiple baseline stereo (WxBS) problem. WxBS, a generalizationeng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectwide baseline stereocze
dc.subjectimage matchingcze
dc.subjectSIFTcze
dc.subjectlocal detectorcze
dc.subjectlocal descriptorcze
dc.subjectRANSACcze
dc.subjectCNNcze
dc.subjectbenchmarkcze
dc.subjecttwo-view matchingcze
dc.subjectWBScze
dc.subjectWxBScze
dc.subjectwide baseline stereoeng
dc.subjectimage matchingeng
dc.subjectSIFTeng
dc.subjectlocal detectoreng
dc.subjectlocal descriptoreng
dc.subjectRANSACeng
dc.subjectCNNeng
dc.subjectbenchmarkeng
dc.subjecttwo-view matchingeng
dc.subjectWBSeng
dc.subjectWxBSeng
dc.titleLearning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereocze
dc.titleLearning and Crafting for the Wide Multiple Baseline Stereoeng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeVedaldi Andrea
theses.degree.disciplineUmělá inteligence a biokybernetikacze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record