Show simple item recorddc.contributor.authorMertenová K.
dc.date.accessioned2021-03-31T21:34:09Z
dc.date.available2021-03-31T21:34:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifierV3S-348814
dc.identifier.citationMERTENOVÁ, K. Školy s téměř nulovou potřebou energie - ukázky realizovaných staveb ze zahraničí. In: Pasivní domy 2016 - Sborník mezinárodní konference Centra pasivního domu. Pasivní domy 2016, Brno, 2016-10-31/2016-11-01. Brno: Centrum pasivního domu, 2016. p. 11-24. ISBN 978-80-904739-7-3. Available from: http://2016.pasivnidomy.cz/
dc.identifier.isbn978-80-904739-7-3 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94057
dc.description.abstractVe školách stráví většina populace několik let života. Jejich problémem je, a to nejen v České republice, zajistit při nízké energetické náročnosti provozu kvalitní vnitřní prostředí, které má výrazný vliv na zdraví a soustředěnost dětí. Jinde v Evropě přitom již byly realizovány četné novostavby, ale i přestavby takovýchto budov, ze kterých je možné se poučit a inspirovat a které mohou pomoci rozpohybovat toto aktuální téma i u nás, kde jsme s ním zatím na začátku. Příspěvek představuje několik zahraničních realizací škol s téměř nulovou potřebou energie, a to jak nových, tak i renovovaných. Ukazuje jejich urbanistické začlenění, architektonické ztvárnění, materiálové pojetí, konstrukční řešení, koncepce větrání, vytápění, chlazení a výroby energie. Vybrané příklady mají také ukázat, že opatření přispívající k nízké energetické náročnosti lze úspěšně zkombinovat s kvalitní soudobou architekturou.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherCentrum pasivního domu
dc.relation.ispartofPasivní domy 2016 - Sborník mezinárodní konference Centra pasivního domu
dc.relation.urihttp://2016.pasivnidomy.cz/
dc.subjectenergeticky pasivní stavbyeng
dc.subjectškoly s téměř nulovou potřebou energieeng
dc.titleŠkoly s téměř nulovou potřebou energie - ukázky realizovaných staveb ze zahraničícze
dc.title.alternativeSchools with almost zero energy needs - examples of buildings from abroadeng
dc.typepříspěvek z konferencecze
dc.typeconference objecteng
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.relation.conferencePasivní domy 2016
dc.description.abstract-translatedThe majority of the population spends several years of their lives in schools. Their problem is, not only in the Czech Republic, to ensure a high-quality indoor environment with low energy demand of operation, which has a significant impact on the health and concentration of children. Elsewhere in Europe, numerous new buildings have already been carried out, as well as renovations of such buildings, from which it is possible to learn and be inspired and which can help move this current topic in our country, where we are still at the beginning. The paper presents several foreign examples of buildings of schools with almost zero energy need, both new and refurbished. It shows their urban integration, architectural design, material concept, design solution, concept of ventilation, heating, cooling and energy source. Selected examples are also intended to show that measures contributing to low energy demand can be successfully combined with high-quality contemporary architecture.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record