Show simple item recorddc.contributor.authorMertenová K.
dc.contributor.authorAugustin M.
dc.date.accessioned2021-03-31T11:39:37Z
dc.date.available2021-03-31T11:39:37Z
dc.date.issued2016
dc.identifierV3S-349440
dc.identifier.citationMERTENOVÁ, K. and M. AUGUSTIN. Komplexní renovace funkcionalistického obytného domu s ohledem na energetickou efektivitu, vnitřní prostředí objektu a památkovou hodnotu území. Tepelná ochrana budov. 2016, 19(4), 16-21. ISSN 1213-0907.
dc.identifier.issn1213-0907 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94049
dc.description.abstractVzorová pilotní renovace domu z roku 1937 proběhla s ohledem na památkovou hodnotu území. Bylo dosaženo parametrů pasivního standardu u jednotlivých konstrukcí i celé stavby. Řadová sekce byla termicky separována. Potřeba tepla na vytápění byla snížena cca 20x a neprůvzdušnost zvýšena cca 12x. Vestaven byl centrální systém řízeného větrání s rekuperací tepla a nové vnitřní instalace včetně otopného systému. Součástí koncepce bylo použití vegetační střechy, akumulace srážkových vod, využití PV panelů, pasivní chlazení v letním období s využitím potenciálu podzákladí. Plnohodnotným cílem bylo maximální zvýšení uživatelského komfortu s uvolněním vnitřní dispozice s novými funkčními vazbami. Projekt se zabýval vnitřním prostředím budovy, zvýšením úrovně přirozeného osvětlení a zlepšením akustických vlastností, včetně důrazu na úroveň designu interiéru s odkazy na dobu vzniku původního objektu.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherČeská komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
dc.relation.ispartofTepelná ochrana budov
dc.relation.urihttps://www.ic-ckait.cz/tob
dc.subjectPassive House Standardeng
dc.subjectrenovationeng
dc.subjectenergy passive buildingeng
dc.titleKomplexní renovace funkcionalistického obytného domu s ohledem na energetickou efektivitu, vnitřní prostředí objektu a památkovou hodnotu územícze
dc.title.alternativeComprehensive renovation of a functionalist residential building with regard to energy efficiency, the internal environment of the building and the monumental value of the areaeng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typearticleeng
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedA model pilot renovation of the house from 1937 took place with regard to the historical value of the area. The parameters of the passive house standard were achieved for each structure and the entire building. The row house section was thermally separated. The need for heating was reduced about 20 times and air tightness increased about 12 times. A central system of controlled ventilation with heat recovery and new internal installations, including a heating system, were built. Part of the concept was the use of a vegetation roof, the accumulation of rainwater, the use of PV panels, passive cooling in the summer using the potential of the subsoil. The full-fledged goal was to maximize user comfort by releasing the internal layout with new functional bindings. The project dealt with the internal environment of the building, increasing the level of natural lighting and improving acoustic properties, including emphasis on the level of interior design with references to the time of origin of the original building.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record