Show simple item recorddc.contributor.authorCibulka T.
dc.date.accessioned2021-03-31T04:22:26Z
dc.date.available2021-03-31T04:22:26Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-333564
dc.identifier.citationCIBULKA, T. Výroba a zkoušení desek z lehkého textilií vyztuženého betonu. In: PETŘÍK, M. and A. HORÁKOVÁ, eds. Proceedings of the 8th PhD Workshop of the Department of Concrete and Masonry Structures. 8th PhD Workshop of the Department of Concrete and Masonry Structures 2019, Praha, 2019-05-31. Praha: CTU FCE. Department of Concrete and Masonry Structures, 2019. ISBN 978-80-01-06574-7. Available from: http://concrete.fsv.cvut.cz/phdworkshop/proceedings/2019/pdf/Cibulka_Tereza.pdf
dc.identifier.isbn978-80-01-06574-7 (online)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/94046
dc.description.abstractČlánek se zabývá lehkým betonem vyztuženým vlákny usměrněnými v podobě sítě a jeho aplikací v tenkostěnných konstrukcích. Součástí experimentálního výzkumu byla výroba zkušebních vzorků v podobě tenkostěnných desek a dále doprovodné vzorky pro zjištění materiálových charakteristik lehkého betonu. Použitá receptura jemnozrnného betonu obsahuje pórovité kamenivo Liapor. K vyztužení desek byly použity dva typy 3D skelných sítí lišící se hustotou ok. Desky byly betonovány horizontálně ve speciálních dřevěných formách. Vhodná receptura zamezila nežádoucí separaci lehkého kameniva. Vzorky prokázaly vysokou pevnost i při nízké objemové hmotnosti. Desky zkoušené tahem za ohybu vykázaly po odtížení schopnost částečného uzavření trhlin a redukce výsledného průhybu. Tím bylo prokázáno, že tato výztuž působí částečně jako předem předpjatá.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherDepartment of Concrete and Masonry Structures
dc.relation.ispartofProceedings of the 8th PhD Workshop of the Department of Concrete and Masonry Structures
dc.relation.urihttp://concrete.fsv.cvut.cz/phdworkshop/proceedings/2019/pdf/Cibulka_Tereza.pdf
dc.subjectlightweight concreteeng
dc.subjectlightweight aggregateeng
dc.subjecttextile reinforced concreteeng
dc.subjectthin-walled structureseng
dc.titleVýroba a zkoušení desek z lehkého textilií vyztuženého betonucze
dc.title.alternativeProduction and Testing of Lightweight Textile Reinforced Concrete Slabseng
dc.typepříspěvek z konferencecze
dc.typeconference objecteng
dc.rights.accessrestrictedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.relation.conference8th PhD Workshop of the Department of Concrete and Masonry Structures 2019
dc.description.abstract-translatedThe paper deals with lightweight concrete with fibre reinforcement fixed in the net form and its application in thinwalled structures. The experimental research included the production of thin-walled slabs and complementary test specimens to determine the lightweight concrete material characteristics. The recipe of fine-grained concrete used contains Liapor porous aggregate. Two types of 3D glass textiles with different mesh densities were used to reinforce the slabs. The slabs were concreted horizontally in special wooden formworks. A suitable recipe avoids undesirable separation of lightweight aggregates. Specimens showed high strength even at low bulk density. Slabs tested in flexural strength demonstrated, after unloading, the ability to partially close cracks and reduce the resulting deflection. This fact proved that this reinforcement acts partially pre-stressed.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record