Show simple item record

dc.contributor.authorHolický M.
dc.contributor.authorSýkora M.
dc.contributor.authorJung K.
dc.date.accessioned2021-02-18T10:25:35Z
dc.date.available2021-02-18T10:25:35Z
dc.date.issued2020
dc.identifierV3S-344934
dc.identifier.citationHOLICKÝ, M., M. SÝKORA, and K. JUNG. Stanovení pevnosti betonu podle ČSN EN 13791 (2020). Beton - historie, současnost, budoucnost. 2020, 20(6/2020), 50-53. ISSN 1213-3116.
dc.identifier.issn1213-3116 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93299
dc.description.abstractNová norma ČSN EN 13791 (2020) uvádí postupy stanovení charakteristické pevnosti betonu v existujících konstrukcích na základě zkoušek vzorků odebraných z konstrukce. Příspěvek zdůrazňuje význam testování odlehlých hodnot a kriticky hodnotí postupy odhadu charakteristických pevností podle ČSN EN 13791 a základního Eurokódu ČSN EN 1990. Postup podle ČSN EN 13791 je částečně statisticky nepodložený, a proto se doporučuje jej plně harmonizovat s obecnými zásadami ČSN EN 1990.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherBETON TKS
dc.relation.ispartofBeton - historie, současnost, budoucnost
dc.subjectEN 13791eng
dc.subjectcharacteristic concrete strengtheng
dc.subjectoutlierseng
dc.subjectstatistical analysiseng
dc.titleStanovení pevnosti betonu podle ČSN EN 13791 (2020)cze
dc.title.alternativeSpecification of Concrete Strength According to ČSN EN 13791 (2020)eng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typearticleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Czech Science Foundation/GA/GA-20-01781S/CZ/Uncertainty modelling in safety formats of concrete structures/UFO2
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedNew standard ČSN EN 13791 (2020) provides the procedures for estimating the characteristic strength of in-situ concrete using cores specimens. The submitted contribution reviews the testing of outlying observations and compares the estimation in accordance with ČSN EN 13791 and ČSN EN 1990. It is shown that the approaches in ČSN EN 13791 are only partly based on the principles of mathematical statistics and it is recommended to harmonize fully the estimation with the procedures in ČSN EN 1990.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record