Show simple item record

CASTLE KOZEL- PARK REHABILITATIONdc.contributor.advisorFingerová Radmila
dc.contributor.authorKristýna Tomanová
dc.date.accessioned2021-02-03T13:51:37Z
dc.date.available2021-02-03T13:51:37Z
dc.date.issued2021-01-28
dc.identifierKOS-966393844105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/93096
dc.description.abstractZámek Kozel je jeden z nejnavštěvovanějších památkových objektů v západních Čechách. Díky blízkosti Plzně, poměrně dobré dostupnosti a nespočtu kulturních akcí je cílem nejednoho návštěvníka. Nedílnou součástí zámeckého areálu je krajinářský park, který představuje velký potenciál, vyžaduje však celkovou revitalizaci. Zámek založil hrabě Jan Vojtěch Černín (1745-1816), nejvyšší lovčí Království českého, za účelem pořádání parforsních lovů. Zámek i s přilehlou oborou byl uvedenému typu honů přizpůsoben. V současnosti způsobují problémy v péči o zámecký park především složité výsadby a malý počet pracovníků údržby. Cílem této práce je vytvořit studii rehabilitace zámeckého parku a původní lovecké krajiny na základě podrobných analýz. Na celou oblast pohlížím z hlediska tří měřítek: velkého v rámci lovecké krajiny a původní obory, středního z pohledu samotného parku a malého, který se týká především zámecké budovy a jeho parterů. Základní myšlenkou je ukázat krásu přírodních principů krajinářského parku. Části jsou navrhovány jako přirozeněji působící krajina, která sama o sobě nabízí uměleckou hodnotu.cze
dc.description.abstractKozel Castle is one of the most visited sights in western Bohemia. It belongs to the favourite destination of many visitors. Park represents great potential but requires complete revitalization. The chateau was founded by Count Jan Vojtěch Černín (1745-1816) for par force hunting. Currently, complicated plantings and a small number of maintenance workers cause problems in the proper care of the chateau park. The purpose of this work is to create a study of the rehabilitation of the park and the hunting landscape based on detailed analyzes. In my thesis, I divided the whole area into three scales: large scale within the hunting landscape, medium scale focus on park itself, and small, which mainly concerns the chateau building and its surroundings. The main idea is to show the beauty of the natural principles of a landscape. The parts are designed as a more natural-looking landscape, which in itself can have artistic value.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectrehabilitacecze
dc.subjectzámek Kozelcze
dc.subjectkrajinářská architekturacze
dc.subjectlovecká krajinacze
dc.subjectzámecký parkcze
dc.subjectrehabilitationeng
dc.subjectchateau Kozeleng
dc.subjectlandscape architectureeng
dc.subjecthunting landscapeeng
dc.subjectchateau parkeng
dc.titleZÁMEK KOZEL - REHABILITACE ZÁMECKÉHO PARKUcze
dc.titleCASTLE KOZEL- PARK REHABILITATIONeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePavlačka Radek
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record