Now showing items 1-20 of 63

  • ČESTÍNSKO - KRAJINOU ZAPOMENUT0HO ĆESKÉHO SKLÁŘSTVÍ 

   Author: Tereza Brázdová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Zemanová Zdenka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce navazuje na závěry analytické části a zabývá se možnostmi obnovy a rozvoje krajiny v oblasti kolem obce Čestín ve středním Posázaví. Hlavními řešenými tématy je zpřístupnění a zobytnění krajiny místním ...
  • LÁZNĚ SADSKÁ - OBNOVA LÁZEŇSKÉ KRAJINY 

   Author: Aneta Čermáková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Popelínský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Město Sadská je situované ve středočeském kraji severovýchodně od Prahy. V historii hrálo významnou roli na dvoře českých knížat a následně plnilo lázeňskou roli. Mezi tehdejší hosty lázní patřil i W. A. Mozart. V důsledku ...
  • JIZERNÍ VTELNO - VEŘEJNÉ PROSTORY VENKOVSKÉHO PROSTŘEDÍ 

   Author: Pavlína Víchová; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zabývá veřejnými prostory současného venkovského prostředí na příkladu středočeské obce Jizerní Vtelno. Práce předkládá vymezení a rozlišení současného veřejného prostoru obce a návrh na zlepšení stavu ...
  • ZÁMECKÝ KOPEC NÁCHOD, PŘÍRODNÍ AMFITEÁTR 

   Author: Petra Hušková; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Novotný František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Předmětem diplomové práce je revitalizace přírodního amfiteátru v těsné blízkosti náchodského zámku a zapojení okolních lesů "Obora" do systému městské zeleně, umožňující krátkodobou rekreaci návštěvníkům i obyvatelům města
  • SAD DR. MILADY HORÁKOVÉ 

   Author: Eliška Crhová; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Markevičová Vendula
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Návrh reaguje na nově navržený koncertní sál, který je začleněn do historického Domu kultury a propojuje lineární architekturu stávající budovy s organicky tvarovaným novým prvkem. Tento koncept byl aplikován i při navrhování ...
  • OBORA V UHŘÍNĚVSI - TRANSFORMACE BÝVALÉ OBORY NA LESOPARK V PRAZE-UHŘÍNĚVSI 

   Author: Viktoriia Iakushina; Supervisor: Trevisan Jitka; Opponent: Šmídová Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Diplomová práce se zaměřuje na ochranu, zachování a rozvoj přírodního prostředí bývalé obory v Uhříněvsi, která byla transformována na lesopark s důrazem na jeho integraci do městské struktury a respektování historie místa. ...
  • "ÚZEMNÍ SYSTÉM SPOLEČENSKÉ STABILITY" (ÚSSS) PRO OBCE VE SVAZKU LOŠBATES 

   Author: Martina Belzová; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Málková Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomní práce navazuje na rozhodnutí vesnic v dobrovolném svazku (Louňovice, Svojetice, Štíhlice a Tehovec) vystavět na základě již uskutečněné architektonické soutěže společnou základní školu. V práci je nová škola brána ...
  • VESNICE BOHUMILEČ A OKOLÍ - KRAJINA ČESKODUBSKÁ 

   Author: Denisa Nadrchalová; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Koupalová Karolína
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Není nutné, abychom krajině vždy dokonale rozuměli, ale je velmi důležité, aby nás zajímala a fascinovala. Protože čím víc nás bude fascinovat, tím spíš jí budeme chtít porozumět. Projekt se zabývá zejména znovuobjevením ...
  • JIŽNÍ MĚSTO PŘÁTELSKÉ K DĚTEM - INTEGRACE HRY DO VEŘEJNÉHO PROSTORU 

   Author: Petra Pchálková; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Matoušková Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce je zpracována ve dvou částech. První ´teoreticko-analytická´ představující souvislosti městského plánování přátelského k dětem. Druhá ´návrhová část´ představuje stanovenou strategii plánování přátelského ...
  • VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VLAKOVÝCH ZASTÁVEK A STANIC V PRAZE 

   Author: Lenka Tkadlecová; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Pfann David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   S verejnými priestranstvami vlakových zastávok a staníc sa denne stretáva množstvo ľudí. I napriek tomu (alebo možno práve preto) sú často prehliadané. Vo svojej diplomovej práci otváram tému verejných priestranstiev ...
  • KRAJINA ZÁPADÍHO SLÁNSKA - ZAPOMENUTÉ PERLY V KRAJINĚ 

   Author: Lenka Černohorská; Supervisor: Salzmann Klára; Opponent: Nemec Alexandr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá řešením prostupnosti bezmotorovou dopravou na území západního Slánska na úrovni turistické a každodenní. Zároveň sítí cest zpřístupňuje historické, technické a přírodní památky a fragmenty skryté ...
  • KONCEPCE ROZVOJE OBCE VLKOV NAD LUŽNICÍ 

   Author: Anna-Marie Rychetská; Supervisor: Fingerová Radmila; Opponent: Novotný František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce navazuje na analýzu a navrhuje koncepci rozvoje malé jihočeské obce Vlkov nad Lužnicí. Práce se zaměřuje na podporu a stabilizaci místních hodnot, na definování a revitalizaci místních center, na prostupnost ...
  • HORNÍ A DOLNÍ HANYCHOV, NOVÁ BRÁNA NA JEŠTĚD 

   Author: Jan Trpkoš; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Kopec Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato práce se zabývá krajinou Horního a Dolního Hanychova v Liberci a snaží se ji drobnými i většími krajinářskými zásahy kultivovat a zpříjemnit pobyt i pohyb v ní. Nově urbanisticky vymezené centrum do území vnáší ...
  • ROZVOJ MĚSTA NÁCHOD 

   Author: Adam Hloušek; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Fišer Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Práce se zabývá rozvojem města Náchod ve vztahu ke krajině, který řeší na dvou úrovních. V první části, pomocí obecných analýz okolí, definuje kritické místo pro rozvoj města. Poté se v další části zaměřuje na konkrétní ...
  • KRAJINA POD ČERCHOVEM, KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ REVITALIZACE KRAJINY V NÁVAZNOSTI NA SÍDLO 

   Author: Tereza Sladká; Supervisor: Salzmann Klára; Opponent: Myslík Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá koncepčním řešením revitalizace krajiny Klenčí pod Čerchovem v návaznosti na sídlo. První část práce je věnována analýzám přírodních a kulturních charakteristik území, které jsou následně vyhodnoceny ...
  • REVITALIZACE KRAJINY OBCE CHORYNĚ 

   Author: Kateřina Vrbacká; Supervisor: Salzmann Klára; Opponent: Škrovová Iva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou revitalizace krajiny v obci Choryně s cílem nalézt společný prostor pro život obyvatel a živočichů či rostlin žijících v území. Návrh je v tomto ohledu otevřen i návštěvníkům ...
  • SADSKÁ - PROMĚNA LÁZEŇSKÉ KRAJINY 

   Author: Aneta Čermáková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Kadrmanová Chytilová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Město Sadská je situované ve středočeském kraji severovýchodně od Prahy. V historii hrálo významnou roli na dvoře českých knížat a následně plnilo lázeňskou roli. Mezi tehdejší hosty lázní patřil i W. A. Mozart. V důsledku ...
  • TRENČÍN - MĚSTO NA ŘECE 

   Author: Veronika Petrúšková; Supervisor: Sitta Vladimír; Opponent: Marcinov Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Anotace (česká): V súčasnosti nie je dostatočne využitý potenciál nábrežia rieky v Trenčíne, či už z hľadiska rekreačného alebo ekologického. Cieľom záverečnej práce je nájsť vhodné riešenie pre revitalizáciu nábrežia Váhu ...
  • KLADNO. ZTRACENÁ VODA 

   Author: Franziska-Rosalie Soukupová; Supervisor: Rehwaldt Till; Opponent: Gamanová Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Diplomová práce se zabývá obnovou linií původních tras potoka na základě pozůstatků stop v podobě nivního sedimentu, historie a současných podmínek v území. Potok mění svou podobu dle charakteru území, kterým prochází a v ...
  • KRAJINA DIVOKÉHO VÁHU 

   Author: Michal Bartek; Supervisor: Salzmann Klára; Opponent: Wernerová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-08)
   Témou diplomovej práce je otvorenie dôležitých otázok krajinárskej architektúry, urbanizmu a územného plánovania. Váh, ako najdlhšia rieka Slovenska priťahuje odjakživa k svojmu toku obchod, civilizačné sídliská, podnecuje ...