Now showing items 1-5 of 5

  • Civilní vrtulníky v poválečném Československu a jejich využití v aeroklubech Svazarmu 

   Author: Vojtěch Hájek; Supervisor: Savický Nikolaj; Opponent: Beneš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předkládaná práce pod názvem Civilní vrtulníky v poválečném Československu a jejich využití v aeroklubech Svazarmu se zaměřuje především na provoz vrtulníků v československých aeroklubech v kontextu světového, evropského ...
  • Masarykova akademie práce - IV. odbor strojní a elektrotechnický 

   Author: Vít Holeček; Supervisor: Efmertová Marcela; Opponent: Beneš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Disertační práce zachycuje vývoj, činnost a vědeckospolečenský přínos první české/československé vědecké instituce technického směru, Masarykovy akademie práce (MAP), která náležela mezi nejvýznamnější ústřední vědecké ...
  • Vliv průmyslové praxe na odborné a moderní vzděláván chemických inženýrů: rozvoj stolic pražského technického učiliště a jejich administrativní a odborné obsazování v návaznosti na průmyslový rozvoj v českých zemích od roku 1870 do roku 1920 

   Author: Pavel Borkovec; Supervisor: Efmertová Marcela; Opponent: Semotanová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-16)
   Disertační práce je příspěvkem k vývoji oboru potravinářské chemie na C. k. České vysoké škole technické v Praze (a poté Českého vysokého učení technického v Praze) v letech 1870-1920. Zachycuje zejména vývoj a rozvoj výuky ...
  • Výuka elektrotechnických oborů na Vysoké škole báňské 

   Author: Mariana Stonišová; Supervisor: Beneš Zdeněk; Opponent: Efmertová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou formování výuky elektrotechnických oborů na VŠB v Příbrami a v Ostravě od 90. let 19. století do druhé poloviny 20. století (tj. především do roku 1977 s přesahem do ...
  • Vývoj telekomunikační techniky s důrazem na komunikační technologie pro neslyšící 

   Author: Zdeněk Bumbálek; Supervisor: Efmertová Marcela; Opponent: Perottino Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předložená disertační práce je zaměřena na historický výzkum praktického uplatnění telekomunikační techniky v životě osob se zdravotním postižením, zejména osob ohluchlých a těžce nedoslýchavých. Ačkoliv samotné počátky ...