Now showing items 2-6 of 6

  • Historie firmy Pála a spol., továrna elektrických článků a baterií ve Slaném, 1889 (1919) - 1945 

   Author: Zbyněk Nikel; Supervisor: Mikeš Jan; Opponent: Jakubec Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-12-15)
   Disertační práce analyzuje vývoj a výrobu elektrochemických článků v českých zemích a v Československu v období 1889 (resp. 1919) – 1945 a ve stejné době charakterizuje rozvoj firmy Pála a spol. (Palaba Slaný), která se ...
  • Masarykova akademie práce - IV. odbor strojní a elektrotechnický 

   Author: Vít Holeček; Supervisor: Efmertová Marcela; Opponent: Beneš Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Disertační práce zachycuje vývoj, činnost a vědeckospolečenský přínos první české/československé vědecké instituce technického směru, Masarykovy akademie práce (MAP), která náležela mezi nejvýznamnější ústřední vědecké ...
  • Vliv průmyslové praxe na odborné a moderní vzděláván chemických inženýrů: rozvoj stolic pražského technického učiliště a jejich administrativní a odborné obsazování v návaznosti na průmyslový rozvoj v českých zemích od roku 1870 do roku 1920 

   Author: Pavel Borkovec; Supervisor: Efmertová Marcela; Opponent: Semotanová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-12-16)
   Disertační práce je příspěvkem k vývoji oboru potravinářské chemie na C. k. České vysoké škole technické v Praze (a poté Českého vysokého učení technického v Praze) v letech 1870-1920. Zachycuje zejména vývoj a rozvoj výuky ...
  • Výuka elektrotechnických oborů na Vysoké škole báňské 

   Author: Mariana Stonišová; Supervisor: Beneš Zdeněk; Opponent: Efmertová Marcela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou formování výuky elektrotechnických oborů na VŠB v Příbrami a v Ostravě od 90. let 19. století do druhé poloviny 20. století (tj. především do roku 1977 s přesahem do ...
  • Vývoj telekomunikační techniky s důrazem na komunikační technologie pro neslyšící 

   Author: Zdeněk Bumbálek; Supervisor: Efmertová Marcela; Opponent: Perottino Michel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-20)
   Předložená disertační práce je zaměřena na historický výzkum praktického uplatnění telekomunikační techniky v životě osob se zdravotním postižením, zejména osob ohluchlých a těžce nedoslýchavých. Ačkoliv samotné počátky ...