Show simple item record

Preparation and in vitro Studies of Radium-223 and Technetium-99m Carriers Based on TiO2 Nanoparticlesdc.contributor.advisorKozempel Ján
dc.contributor.authorPetra Suchánková
dc.date.accessioned2020-10-09T07:19:12Z
dc.date.available2020-10-09T07:19:12Z
dc.date.issued2020-09-18
dc.identifierKOS-614599815005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/91013
dc.description.abstractCílem této práce bylo připravit a otestovat vhodný nosič pro alfa terapeutické radionuklidy. Slibným kandidátem pro tento účel jsou anorganické nanočástice na bázi oxidu titaničitého. Byl zkoumán mechanismus sorpce 223Ra na připravené nanočástice a kinetické experimenty s 223Ra při pH 6. Dále bylo provedeno značení nosičů 223Ra a 99mTc pro potřeby nukleární medicíny a byla sledována jejich in vitro stabilita v čase.cze
dc.description.abstractThe main aim of this thesis was to prepare and test a suitable carrier for alpha therapeutic radionuclides. Inorganic nanoparticles based on titanium dioxide are promising candidate for this purpose. The sorption mechanism of 223Ra by nanoparticles depending on pH and kinetics experiments with 223Ra at pH 6 were investigated. Moreover, the carrier radiolabelling by 223Ra and 99mTc were performed and the in vitro stability over time was studied.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectoxid titaničitýcze
dc.subjectnanočásticecze
dc.subjectsorpcecze
dc.subjectkinetikacze
dc.subject223Racze
dc.subject99mTccze
dc.subjectin vitro studiecze
dc.subjecttitanium dioxideeng
dc.subjectnanoparticleseng
dc.subjectsorptioneng
dc.subjectkineticseng
dc.subject223Raeng
dc.subject99mTceng
dc.subjectin vitro studyeng
dc.titlePříprava a in vitro studie nosičů 223 Ra a 99mTc na bázi nanočástic TiO2cze
dc.titlePreparation and in vitro Studies of Radium-223 and Technetium-99m Carriers Based on TiO2 Nanoparticleseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.contributor.refereeSmrček Stanislav
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record