Show simple item record

DESIGN HELPdc.contributor.advisorJaroš Jan
dc.contributor.authorBartoloměj Holubář
dc.date.accessioned2020-09-17T08:51:23Z
dc.date.available2020-09-17T08:51:23Z
dc.date.issued2020-09-10
dc.identifierKOS-966393790005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90865
dc.description.abstractPráce se zaměřuje na návrh kolekce bezpečných uchycení iPadu, které se hodí do jakéhokoli vnitřního veřejného prostředí, které svou přítomností zároveň elegantně doplňuje. Výsledná kolekce se snaží odbourat současnou těžkopádnost podobných řešení a u návrhu maximálně zohledňovat vizuální filosofii firmy, která za iPadem stojí.cze
dc.description.abstractThe work focuses on the design of secure iPad mounts that fit into any indoor public environment, which is also elegantly complemented by its presence. The resulting collection tries to break down the current cumbersomeness of similar solutions and to take into account the visual philosophy of the company behind the iPad as much as possible in the design.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectovládací panelcze
dc.subjectterminálcze
dc.subjectkiosekcze
dc.subjecttabletcze
dc.subjectipadcze
dc.subjectcontrol paneleng
dc.subjectterminaleng
dc.subjectkioskeng
dc.subjectipadeng
dc.titleDESIGN HELPcze
dc.titleDESIGN HELPeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeAndrle Jan
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record