Show simple item record

CITY FACILITIESdc.contributor.advisorStreit Filip
dc.contributor.authorTereza Vacková
dc.date.accessioned2020-09-16T10:51:28Z
dc.date.available2020-09-16T10:51:28Z
dc.date.issued2020-09-10
dc.identifierKOS-866636924705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90829
dc.description.abstractPolo je mobilní toaleta do města. Doplňuje stávající síť veřejných toalet a lze ji využít v místech bez napojení na infrastrukturu. Najde využití v parku, u dětských hřišť i v širším centru města. Jedná se o typ chemické toalety, kde se klade důraz na využití biodegrabilních prostředků. Elektrickou energii získává ze solárního panelu a disponuje sběrnou nádrží na dešťovou vodu. Využívá IOT technologií ke sběru a vyhodnocovaní dat z nádrží, která využije ke efektivní údržbě. Interiér je navržen s důrazem na minimum spar pro snadné vymývání. Exteriér je z pohledově neutrální nerezové oceli, která dobře odolává vandalům. Výrazným prvkem je barevná linka, která vede od země až na střechu a umožňuje městu si vybrat vlastní vizuál.cze
dc.description.abstractLoo is a mobile toilet for the city. It complements the existing network of public toilets and can be used in places without connection to infrastructure. It can be used in the park, at playgrounds and in the wider city center. This is a type of chemical toilet, where the emphasis is on the use of biodegradable cleaning agent. It obtains electricity from the solar panel and has a rainwater collection tank. Via IOT technology data from tanks sre collect and evaluated, which will be used for efficient maintenance. The interior is designed with an emphasis on minimum gaps for easy washing. The exterior is made of visually neutral stainless steel, which resists defects well. A significant element is the colored line, which leads from the ground to the roof and allows the city to choose its own visual.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectmobilnícze
dc.subjectměstocze
dc.subjectmobiliářcze
dc.subjectWCcze
dc.subjectPrahacze
dc.subjectIOTcze
dc.subjectsmart citycze
dc.subjectsmart cityeng
dc.subjecttoileteng
dc.subjectpubliceng
dc.subjectPragueeng
dc.titleMĚSTSKÝ MOBILIÁŘcze
dc.titleCITY FACILITIESeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeHampl Petr
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record