Show simple item record

Pre-Space of SUPŠSdc.contributor.advisorSalzmann Klára
dc.contributor.authorMariia Gogoleva
dc.date.accessioned2020-09-10T15:51:19Z
dc.date.available2020-09-10T15:51:19Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-765363259405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90614
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je návrh úpravy stávajícího předprostoru SUPŠS ve městě Železný Brod. Cílem práce je zpřesnění a dopracování vybrané části studie do úrovně odpovídající dokumentace pro stavební řízení a realizaci stavby. Práce se zabývá předprostorem, části jako parkoviště, kavárna jsou součástí Studie k bakalářské práci.cze
dc.description.abstractThe theme of my bachelor thesis is a design for the adjustment of the space in front of the school SUPŠS in the city of Železný Brod. The objective of my thesis is specification and completion of a selected section of the study to the level of construction documentation and implementation. The thesis as such solves the space in front of the school. Sections such as the parking lot and café are included in the Study for the bachelor thesis.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezný Brodcze
dc.subjectSUPŠScze
dc.subjectpředprostorcze
dc.subjectkrajinářská architekturacze
dc.subjectpre-spaceeng
dc.subjectSUPŠSeng
dc.subjectlandscape architectureeng
dc.titlePředprostor SUPŠS, Železný Brodcze
dc.titlePre-Space of SUPŠSeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStachová Klára
theses.degree.disciplineKrajinářská architekturacze
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record