Show simple item record

Characteristics of extraction systems based on hydrophilic masking agents – TODGA intended for minor actinoids and lanthanoids separationdc.contributor.advisorDistler Petr
dc.contributor.authorJan Šebesta
dc.date.accessioned2020-09-10T15:51:16Z
dc.date.available2020-09-10T15:51:16Z
dc.date.issued2020-09-05
dc.identifierKOS-878879100105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/90613
dc.description.abstractV diplomové práci byly metodou kapalinové extrakce zkoumány vlastnosti systémů, které jsou součástí i-SANEX procesu. i-SANEX proces je uplatněn při separaci minoritních aktinoidů od lanthanoidů během přepracování ozářeného jaderného paliva. Byly zkoumány termodynamické, kinetické a separační vlastnosti systémů s hydrofilními sulfonovanými maskovacími činidly TS-BTP a TS-BTBP. Bylo zjištěno, že separační faktor, stejně tak rozdělovací poměry klesají s rostoucí teplotou při extrakci Am3+ a Eu3+ N-donorovým extrakčním činidlem TODGA do organické fáze. Ve všech případech byla změna entropie a změna entalpie záporná. Pro extrakci Eu3+ byl rovněž určen kinetický model řídící reakce. Základem dalších experimentů bylo ozáření extrakčních systémů různými dávkami urychlenými elektrony o střední energii 3,5 MeV za účelem simulace radiační zátěže, které budou tyto systémy vystaveny během přepracování ozářeného jaderného paliva. Tímto způsobem byly ozářeny dva druhy systémů. První obsahoval pouze 0,35M HNO3, ve které bylo přítomno 18 mM maskovacího činidla, zatímco v druhém systému byla rovněž přítomna organická fáze 0,2 M TODGA/5% oktan-1-ol v kerosenu. V závislosti na absorbovaných dávkách (0, 50, 100, 150, 200 a 300 kGy), teplotě a složení ozařovaného systému byly vyhodnoceny separační vlastnosti jednotlivých systémů. U ozářených systémů byla dále metodou HPLC-ESI-MS studována zbytková koncentrace maskovacích činidel ve vodné fázi.cze
dc.description.abstractThe master thesis is focused on liquid extraction approach in order to separate trivalent actinoids from lanthanoids in i-SANEX process as TS-BTP and TS-BTBP masking agents present in aqueous phase in combination with N-donor TODGA ligand present in organic phase are used to enhance distribution ratios. The effect of temperature on kinetics extraction of An(III) and Ln(III) ions was studied as well as thermodynamic parameters of such systems. Decrease in separation factors values and distribution ratios was observed with raising temperature. Whereas both change of entropy and change of enthalpy remained negative. Further, kinetics models of Eu3+ uptake are discussed. Latter study embraces distribution ratios and separation factors dependency on temperature and absorbed dose. Moreover, irradiated extraction systems were subjected to analysis via HPLC-ESI-MS so as to obtain analytic concentration of both masking and extracting agent.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecti-SANEX procescze
dc.subjectBTPcze
dc.subjectBTBPcze
dc.subjectkapalinová extrakcecze
dc.subjectseparacecze
dc.subjectminoritní aktinoidycze
dc.subjectlanthanoidycze
dc.subjectmaskovací činidlacze
dc.subjectTODGAcze
dc.subjecti-SANEX processeng
dc.subjectBTPeng
dc.subjectBTBPeng
dc.subjectLiquid Extractioneng
dc.subjectSeparationeng
dc.subjectMinor Actinoidseng
dc.subjectLanthanoidseng
dc.subjectMasking Agentseng
dc.subjectTODGAeng
dc.titleCharakteristika vlastností extrakčních systémů využívajících hydrofilních maskovacích činidel při extrakci do TODGA při separaci minoritních aktinoidů a lanthanoidůcze
dc.titleCharacteristics of extraction systems based on hydrophilic masking agents – TODGA intended for minor actinoids and lanthanoids separationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJanda Jiří
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record