Show simple item recorddc.contributor.authorHavlíček T.
dc.date.accessioned2020-07-16T08:21:53Z
dc.date.available2020-07-16T08:21:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifierV3S-341934
dc.identifier.citationHAVLÍČEK, T. Úpravy SSZ v Praze v době nouzového stavu. Silniční obzor. 2020, 81(6), 165-169. ISSN 0322-7154.
dc.identifier.issn0322-7154 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/89272
dc.description.abstractV souvislosti s poznatky o šíření koronaviru byl na většině SSZ v Praze počátkem dubna roku 2020 nastaven trvalý nárok na tlačítkách pro chodce tam, kde je za běžných okolností nutné pro realizaci volna na přechodu stisknutí tlačítka prstem (tj. netýká se přechodů s velkoplošnými tlačítky) . Po zavedení předmětných úprav bylo provedeno několik místních šetření na těch SSZ, kde se daly s ohledem na zkušenosti autora článku očekávat komplikace v plynulosti provozu. Výsledky dopravních sond jsou v článku prezentovány a konfrontovány s očekáváním, se kterým bylo toto opatření zaváděno. Závěrem je uvedeno shrnutí, zhodnocení a širší souvislosti, včetně doporučení pro případ opakování podobné situace.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherSilniční společnost
dc.relation.ispartofSilniční obzor
dc.subjecttraffic engineeringeng
dc.subjecttraffic signalseng
dc.subjectpedestrian buttoneng
dc.subjectcoronaviruseng
dc.titleÚpravy SSZ v Praze v době nouzového stavucze
dc.title.alternativeTraffic light management in Prague during the state of emergencyeng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typearticleeng
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedThere were changed traffic light management in Prague in early April in connection with the findings, how the new coronavirus disseminates. The pedestrian buttons with the small round button (not full-area button) were deactivated so people wouldn't need to touch them if they wanted to cross the street. After deactivating the majority of traffic lights in Prague there were conducted some surveys, where traffic problems could be expected. The results are in the article presented and compared with expectations, with which these steps were introduced. Finally, there are summary, evaluation and broader context given including recommendations for the case recurrence of similar situation.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record