Show simple item record

CITY SPA HUMPOLEC

dc.contributor.advisorSeho Hana
dc.contributor.authorVeronika Suchá
dc.date.accessioned2020-06-30T15:51:30Z
dc.date.available2020-06-30T15:51:30Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-866637235805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88963
dc.description.abstractHumpolecké strojírny tvoří historickou stopu charakteristickou pro starý Humpolec. Na relativně malém území vzniká díky industriální architektuře a výrazné topografii jedinečná atmosféra. Místo v těsné blízkosti centra je dnes vyplněno městsky neplnohodnotnými objekty a parkovištěm, strojírny chátrají. V návrhu je počítáno se zachováním hodnotných částí strojíren, těžištěm projektu je nový objekt městských lázní, který má ambice stát se jedním z prvních ohnisek transformace území. V nově navrhovaném urbanismu hrají lázně a strojírny významnou roli, artikulují veřejný prostor.cze
dc.description.abstractEngineering works of Humpolec form a historical footprint characteristic of old Humpolec. A unique atmosphere is created in a relatively small area owing to the industrial architecture and distinctive topography. Today, the place in the immediate vicinity of the center is filled with buildings unsupportive of the city structure and a car park, the engineering works are falling into disrepair. The proposal envisages the preservation of valuable parts of the engineering works, the focal point of the project is a new building of the city spa, which has the ambition to become one of the first focus of the transformation of the territory. Both the spa and the engineering works play an important role in the newly proposed urbanism, articulating public space.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectměstské lázněcze
dc.subjectHumpolecké strojírnycze
dc.subjectcity spaeng
dc.subjectEngineering works of HUMPOLECeng
dc.titleMĚSTSKÉ LÁZNĚ HUMPOLECcze
dc.titleCITY SPA HUMPOLECeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeSvětlík Jan
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record