Show simple item record

LANDSCAPE OF HORNÍ CHOBOLICE

dc.contributor.advisorSitta Vladimír
dc.contributor.authorMichaela Viktorýnová
dc.date.accessioned2020-06-30T14:51:17Z
dc.date.available2020-06-30T14:51:17Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-984902551405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88950
dc.description.abstractZadáním diplomové práce bylo vytvoření koncepce rozvoje krajiny obce Horní Chobolice v Českém Středohoří. Cílem bylo vytvoření prostupné a ekologicky stabilní krajiny. Řešené území zahrnuje samotnou obec a její bezprostřední okolí. Součástí práce bylo vytvoření koncepce prostupnosti krajiny a konverze stávajících stavebních objektů. Výstupem práce byl komplexní krajinářský plán s využitím prvků drobné architektury včetně prvků vegetace s ekologicky stabilizační funkcí.cze
dc.description.abstractThe assignment of the diploma thesis was to create a concept for the development of the landscape of the village Horní Chobolice in the České Středohoří. The aim was to create a permeable and ecologically stable landscape. The solved area covers the village itself and its immediate surroundings. Part of the work was to create a concept of landscape permeability and conversion of the existing buildings. The output of the work was a complex landscape plan using elements of small architecture including elements of vegetation with an ecological stabilization function.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkrajinářská architekturacze
dc.subjectkrajinacze
dc.subjectprostupnostcze
dc.subjectvegetacecze
dc.subjectvodacze
dc.subjectlandscape architectureeng
dc.subjectlandscapeeng
dc.subjectpermeabilityeng
dc.subjectvegetationeng
dc.subjectwatereng
dc.titleKRAJINA HORNÍCH CHOBOLICcze
dc.titleLANDSCAPE OF HORNÍ CHOBOLICEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRichter Jan
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record