Show simple item record

HORNÍ CHOBOLICE VILLAGE

dc.contributor.advisorSitta Vladimír
dc.contributor.authorJiří Ullwer
dc.date.accessioned2020-06-30T14:51:17Z
dc.date.available2020-06-30T14:51:17Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-966393845005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88948
dc.description.abstractHorní Chobolice jsou obyčejná vesnice, která má pár drobných problémů, jež brzdí její rozvoj. Rozvoj spíše kvalitativní než kvantitativní. Kvantitativní rozvoj není žádoucí. V mém návrhu proto nečekejte velká gesta a zhmotňování ega. Čekejte drobné, zato funkční zásahy, které pomohou tomuto obydlenému kousku krajiny se trochu nadechnout a přimějí lidi si opět vážit obyčejnosti. Každý touží po senzaci, ale nakonec ho stejně nejvíce dokážou potěšit maličkosti. Chci v návrhu dělat věci přehledné, aby ho lidé dokázali pochopit a taktéž ocenit. Vyplývá to z obyčejnosti vesnice. Návrh se zabývá dvěma vzájemně propojenými kapitolami - vesnicí a krajinou.cze
dc.description.abstractHorní Chobolice is an ordinary village that has a few small problems that hinder its development. Development is qualitative rather than quantitative. Quantitative development is not desirable. Therefore, do not expect big gestures and materialization of the ego in my design. Expect small, but functional interventions that will help this inhabited piece of landscape to breathe a little and make people appreciate the ordinary again. Everyone longs for a sensation, but in the end they can still be most pleased with the little things. I want to make things clear in the design so that people can understand it and appreciate it as well. It follows from the commonness of the village. The proposal deals with two interconnected chapters - the village and the landscape.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectArchitekturacze
dc.subjectObyčejnácze
dc.subjectVesnicecze
dc.subjectLitoměřickocze
dc.subjectKrajinacze
dc.subjectČeské středohořícze
dc.subjectVinicecze
dc.subjectKrajinářská architekturacze
dc.subjectArchitectureeng
dc.subjectOrdinaryeng
dc.subjectVillageeng
dc.subjectLitoměřiceeng
dc.subjectLandscapeeng
dc.subjectBohemian Central Mountainseng
dc.subjectVineyardseng
dc.subjectLandscape architectureeng
dc.titleVESNICE HORNÍ CHOBOLICEcze
dc.titleHORNÍ CHOBOLICE VILLAGEeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeSvoboda Milan
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record