Show simple item record

PARK IN FLORENCEdc.contributor.advisorSitta Vladimír
dc.contributor.authorEliška Olšanská
dc.date.accessioned2020-06-30T14:51:17Z
dc.date.available2020-06-30T14:51:17Z
dc.date.issued2020-06-25
dc.identifierKOS-966393842205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88947
dc.description.abstractVe Florencii se nachází jen malé zlomky zeleně, které jsou přístupné veřejnosti. S nastupujícími klimatickými změnami je tedy vytváření zeleně ve městě velmi důležité. Park nabízí návštěvníkům mimo funkci rekreační také funkci užitkovou. Skrze celý park vede promenáda, která spojuje ústřední místa parku. Návštěvník na své cestě projde kolem hradebních zdí k oranžerii. Zabloudí v olivovém háji, setká se se svými přáteli v centrálním prostoru nazvané Agri-kolo. Odpočine si v amfiteátru obklopený vůní italských bylin. Zchladí se ve stínu zarostlého lesa s mokřadem. Projde kolem stromořadí cypřišů. Utrhne si jablko v ovocném sadu a vystoupá po terasách až na náměstí s vyhlídkou na celý park.cze
dc.description.abstractThere are only small fragments of green spaces in Florence that are open to the public. The creation of new green spaces is very important mainly because of climate changes. In addition to the recreational function, the park also offers a utility function. Through the park there is a promenade that connects the central places of the park. On his way, the visitor walks alongside the city walls to the orangery. He gets lost in an olive grove, meets his friends in a central area called Agri-kolo. He has a break in the amphitheater surrounded by the scent of Italian herbs. He cools down in the shade of an overgrown forest with a wetland. He walks alongside a cypress tree line. He plucks an apple in an orchard and he ascends the terraces to the square with a view of the entire park.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectFlorenciecze
dc.subjectveřejný parkcze
dc.subjectpěstovánícze
dc.subjectzeleňcze
dc.subjectItáliecze
dc.subjectkomunitní centrumcze
dc.subjectolivový hájcze
dc.subjectměstské hradbycze
dc.subjectplodinycze
dc.subjectchovcze
dc.subjectamfiteátrcze
dc.subjectterasycze
dc.subjectkavárnacze
dc.subjectnáměstícze
dc.subjectzahradacze
dc.subjectvinicecze
dc.subjectparkcze
dc.subjectterasycze
dc.subjectFlorenceeng
dc.subjectPublic spaceeng
dc.subjectFarmingeng
dc.subjectGreen spaceseng
dc.subjectParkeng
dc.subjectItalyeng
dc.subjectCommunity centereng
dc.subjectOlive groveeng
dc.subjectCity wallseng
dc.subjectCropseng
dc.subjectVineyardeng
dc.subjectTerraceseng
dc.subjectamphitheatereng
dc.subjectCafféeng
dc.subjectSquareeng
dc.subjectGardeneng
dc.titlePARK VE FLORENCIIcze
dc.titlePARK IN FLORENCEeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSendler Zdeněk
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record