Show simple item record

Recruitment and selection of employees in a specific project companydc.contributor.advisorTureckiová Michaela
dc.contributor.authorJan Pietsch
dc.date.accessioned2020-06-21T22:51:33Z
dc.date.available2020-06-21T22:51:33Z
dc.date.issued2020-06-21
dc.identifierKOS-878879674205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88400
dc.description.abstractPráce se zabývá personálním řízením ve společnosti, konkrétněji personálními činnostmi s detailním zaměřením na získávání a výběr zaměstnanců. Teoretická část má za cíl vymezení základních pojmů z oblasti personálního řízení se zaměřením na metody získávání a výběru zaměstnanců. V praktické části je představena společnost SUDOP Praha a.s. a její metody pro získávání a výběr zaměstnanců. Za použití zvolených výzkumných technik byla provedena analýza firemních procesů zabývajících se získáváním a výběrem zaměstnanců. Cílem je zjištění příčin nedostatku zaměstnanců a navržení optimalizačních opatření.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the topic of staff management in a company, more specifically with human resources management with a detailed focus on the recruitment and selection process. The theoretical part aims to define the basic concepts of staff management, mainly regarding the various methods of recruiting and selecting future employees. In the practical part of this thesis, the company SUDOP Praha, a.s. a Joint-stock logistical engineering company, is presented along with its own recruitment and selecting methods. Using specific research techniques, it describes the various processes involved during said recruiting and evaluating efforts. The aim is to identify the causes of staff shortages and to propose possible optimalization measures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPersonální činnosticze
dc.subjectzískávání zaměstnancůcze
dc.subjectvýběr zaměstnancůcze
dc.subjectzaměstnaneccze
dc.subjectmetody získávání zaměstnancůcze
dc.subjectmetody výběru zaměstnancůcze
dc.subjectfluktuacecze
dc.subjectzaměstnavatelcze
dc.subjectHuman resources management activitieseng
dc.subjectrecruitmenteng
dc.subjectemployee selectioneng
dc.subjectem-ployeeeng
dc.subjectemployereng
dc.subjectrecruitment methodseng
dc.subjectemployee selection methodseng
dc.subjectturnovereng
dc.titleZískávání a výběr zaměstnanců ve vybrané projektové společnosticze
dc.titleRecruitment and selection of employees in a specific project companyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠikýř Martin
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record