Show simple item record

Psychology of advertisement and its use to support the image of the organizationdc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorJan Svoboda
dc.date.accessioned2020-06-17T22:52:25Z
dc.date.available2020-06-17T22:52:25Z
dc.date.issued2020-06-17
dc.identifierKOS-1086045509805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/88121
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na psychologii reklamy a její využití pro podporu image organizace. Teoretická část vysvětluje pojmy reklama, psychologie v reklamě, psychika spotřebitele a image organizace. V praktické části je obsažen průzkum prostřednictvím dotazníků a rozhovorů. Tyto metody byly použity pro průzkum účinnosti psychologických prostředků v reklamě. Cílem práce je zhodnotit zmíněné psychologické prostředky v reklamě, případně navrhnout nové metody jejich využití pro zvýšení účinnosti. K cíli také patří rozbor image zvolených společností včetně navržení metod vedoucích k vylepšení image.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on the psychology od advertisement and its use to support the image of the organization. The theoretical part explains the concepts of advertising, psychology in advertising, consumer psyche and the image of the organization. The practical part contains a survey in the form of questionnaires and interviews. These methods were used to investigate the effectiveness of psychological means in advertising. The aim of this work is to evaluate the mentioned psychological means in advertising and suggest new methods of their use to increase efficiency. Next goal includes the analysis of the image of selected companies together with the proposal of methods leading to image improvement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectreklamacze
dc.subjectpsychologiecze
dc.subjectimagecze
dc.subjectpsychika spotřebitelecze
dc.subjectdotazníkcze
dc.subjectrozhovorcze
dc.subjectadvertisementeng
dc.subjectpsychologyeng
dc.subjectimageeng
dc.subjectconsumer psycheeng
dc.subjectquestionnaireeng
dc.subjectintervieweng
dc.titlePsychologie reklamy a její využití pro podporu image organizacecze
dc.titlePsychology of advertisement and its use to support the image of the organizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeJirkovská Blanka
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record