Show simple item recorddc.contributor.authorVavřička R.
dc.contributor.authorSukdol J.
dc.date.accessioned2020-02-21T12:55:45Z
dc.date.available2020-02-21T12:55:45Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-337965
dc.identifier.citationVAVŘIČKA, R. and J. SUKDOL. Inovace sprchového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadní vody. vytápění, větrání, instalace. 2019, 28(3), 156-161. ISSN 1210-1389.
dc.identifier.issn1210-1389 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86914
dc.description.abstractČlánek shrnuje experimentální vývoj prototypu deskového sprchového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadní vody. Nový prototyp je navržen, tak aby respektoval požadavky prostorového uspořádání výměníkové skříně a umožnil tak vhodné obtékání odpadní vody na obou stranách teplosměnné plochy. Současně byl kladen důraz na minimální výšku výměníkové skříně s ohledem na očekávané průtoky odpadní vody při sprchovacím cyklu a také požadavky na co nejmenší zastavěný prostor.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherSpolečnost pro techniku prostředí
dc.relation.ispartofvytápění, větrání, instalace
dc.relation.urihttp://www.stpcr.cz/en/issue-3-2019
dc.subjectheat recoveryeng
dc.subjectwastewater energyeng
dc.subjectshower heat exchangereng
dc.titleInovace sprchového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadní vodycze
dc.title.alternativeInnovation of Shower Heat Exchanger for Wastewater Heat Recoveryeng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.identifier.scopus2-s2.0-85069470749
dc.description.abstract-translatedThe article summarizes the experimental development of a prototype shower plate heat exchanger for recovery of heat from wastewater. New prototype is designed in order to respect the requirements arising from the arrangement of the heat exchanger case and to allow suitable wastewater flow on both sides of the heat-transfer surface. At the same time, emphasis was placed on the minimum height of the heat exchanger with regard to the expected wastewater flow rates during the shower cycle and also to the requirements for the smallest possible built-up space.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record