Show simple item recorddc.contributor.authorPokorný M.
dc.contributor.authorEliáš M.
dc.contributor.authorKregl F.
dc.date.accessioned2020-02-18T21:18:40Z
dc.date.available2020-02-18T21:18:40Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-330787
dc.identifier.citationPOKORNÝ, M., M. ELIÁŠ, and F. KREGL. Požární zkouška ochrany ocelového nosníku nízkotlakou vodní mlhou. Vytápění, větrání, instalace. 2019, 28.(3), 165-171. ISSN 1210-1389.
dc.identifier.issn1210-1389 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86894
dc.description.abstractChlazení stavebních konstrukcí pro zvýšení požární odolnosti se tradičně provádí přímým smáčením povrchu konstrukce sprejovým (drenčerovým) nebo sprinklerovým zařízením, avšak značná část objemu aplikované vody zůstává zcela nevyužita. Chlazení stavebních konstrukcí nízkotlakou vodní mlhou kombinuje přímé smáčení povrchu konstrukce s chlazením horkých plynů v jejím okolí, čímž dochází ke snížení emisivity prostředí. Článek představuje dílčí výsledky výzkumu účinku nízkotlaké vodní mlhy na snížení teploty plynů v okolí chráněné ocelové konstrukce (stropního nosníku).cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherSpolečnost pro techniku prostředí
dc.relation.ispartofVytápění, větrání, instalace
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) 4.0
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectwater misteng
dc.subjectcoolingeng
dc.subjectsteeleng
dc.subjectcritical temperatureeng
dc.subjectfire resistanceeng
dc.subjectemissivityeng
dc.subjectenvironmenteng
dc.subjectFDSeng
dc.titlePožární zkouška ochrany ocelového nosníku nízkotlakou vodní mlhoucze
dc.title.alternativeFire Test of Steel Beam Protection by Low-Pressure Water Misteng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Ministry of Education, Youth and Sports/LO/LO1605/CZ/University centre for energy efficient buildings - sustainability phase/UCEEB++
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/EC/OPPIK/CZ.01.1.01%2F0.0%2F0.0%2F15_013%2F0004988/CZ/Transfer znalosti metod požárního inženýrství pro teoretický vývoj a experimentální ověření progresivních návrhových postupů v oblasti chlazení stavebních konstrukcí nízkotlakou vodní mlhou/
dc.rights.accessopenAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionsubmittedVersion
dc.identifier.scopus2-s2.0-85069540089
dc.description.abstract-translatedCooling of building structures to increase their fire resistance is conventionally done by direct wetting of the structure’s surface with a spray (drencher) or sprinkler device. However, a considerable part of the applied water volume remains completely unused. Cooling of the building structures by low-pressure water mist combines the direct wetting of the surface of the structure with the cooling of hot gases in its surroundings, thereby reducing the emissivity of the environment. The paper presents partial results of research on the effect of low-pressure water mist on reduction of the temperature of gases around the protected steel structure (ceiling beam).eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) 4.0
Except where otherwise noted, this item's license is described as Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA) 4.0