Show simple item recorddc.contributor.authorValentin J.
dc.contributor.authorKotoušová A.
dc.date.accessioned2020-02-14T12:26:30Z
dc.date.available2020-02-14T12:26:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-330106
dc.identifier.citationVALENTIN, J. and A. KOTOUŠOVÁ. Chování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakteristik (tuhosti). Silniční obzor. 2019, 80(2), 39-46. ISSN 0322-7154.
dc.identifier.issn0322-7154 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86847
dc.description.abstractAsfaltové směsi s vysokým modulem tuhosti se v České republice používají již téměř 20 let. Jedná se o asfaltovou směs, která si nalezla primárně uplatnění v horní podkladní vrstvě, ačkoli v zahraničí není výjimkou její použití i v ložní vrstvě, kde by s ohledem k vysoké tuhosti měla obdobný význam jako ve vrstvě podkladní. Naopak podceňovaným aspektem zůstává větší důraz na znalost únavového chování. Tento aspekt je o to významnější o co více máme snahu tyto směsi navrhovat s tuhostmi, které převyšují mnohdy i 13.000 MPa. Článek se věnuje poznatkům většího sběru dat o hodnotách laboratorně stanovené tuhosti a o dalším vývoji této charakteristiky v závislosti na stárnutí asfaltové směsi (asfaltového pojiva ve směsi). Zavádí v této souvislosti poměrový ukazatel indexu stárnutí, věnuje pozornost teplotní citlivosti díky provedení stanovení modulu tuhosti v intervalu 0 °C až 40 °C a s ohledem k rozsahu provedených měření vymezuje některé statistické ukazatele související s teplotní citlivostí. Článek představuje první část provedených měření, která jsou následně doplněna o obdobnou analýzu odolnosti asfaltové směsi proti šíření trhliny.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherSilniční společnost
dc.relation.ispartofSilniční obzor
dc.relation.urihttp://www.silnicnispolecnost.cz/index.php/casopisy/silnicni-obzor
dc.subjecthigh modulus asphalt concreteeng
dc.subjectageingeng
dc.subjectstiffnesseng
dc.subjectthermal susceptibilityeng
dc.titleChování asfaltových směsí typu VMT z hlediska deformačních charakteristik (tuhosti)cze
dc.title.alternativeBehaviour of HMAC type asphalt mixtures with respect to deformation characteristics (stiffness)eng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Technology Agency of the Czech Republic/TE/TE01020168/CZ/Centre for Effective and Sustainable Transport Infrastructure (CESTI)/CESTI
dc.rights.accessrestrictedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionsubmittedVersion
dc.description.abstract-translatedIn the Czech Republic the asphalt mixtures with high stiffness modulus have been used for almost 20 years. These mixtures have been used in upper base layer, however in abroad they are used in binder courses as well considering their high stiffness. On the other hand laying stronger emphasis on fatigue behavior knowledge remains as an undervaluated aspect. Its meaning is raised I relation to increasing the effort on designing mixtures with high stiffness exceeding many times even 13000 MPa. The article deals with findings of a broad data collection concerning stiffness determined in laboratories as well as this characteristics further developed in relation to asphalt mix ageing. In this relation ageing index was introduces as an suitable indictor; attention was paid to thermal susceptibility thanks to determining stiffness in the range of 0°C to 40°C and in view the number of measurements done several statistical indicators connected with thermal sensitivity were deliminated. The article presents the first part of measurements done. These measurements are to be completed by a similar analysis of asphalt mix resistance to crack propagation.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record