Show simple item record

dc.contributor.authorBeran V.
dc.contributor.authorDlask P.
dc.contributor.authorFaltová Leitmanová I.
dc.date.accessioned2020-02-13T08:20:58Z
dc.date.available2020-02-13T08:20:58Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-338651
dc.identifier.citationBERAN, V., P. DLASK, and I. FALTOVÁ LEITMANOVÁ. Rizika navrhování a rozhodování. In: PROCHÁZKOVÁ, D., ed. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly. Řízení rizik procesů spojených s technickými díly a inovacemi, Praha, 2019-11-14. Praha: Czech Technical University in Prague, 2019. p. 7-19. ISBN 978-80-01-06656-0.
dc.identifier.isbn978-80-01-06656-0 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86818
dc.description.abstractStávající stav navrhování nových projektů je v ČR primárně ovlivněn dlouhodobě poddimenzovaným objemem investic ve veřejném i privátním sektoru. Následkem je permisivní selekce návrhů projektů s nízkou přidanou hodnotou. Zpochybnitelné profesní přínosy a invence u investic vytváří dlouhodobě rizikové externality. Projevují se navýšením nákladů, odloženými termíny (plné) funkčnosti investic a degradací očekávaných výnosů. Čistý výnos investic se pohybuje dlouhodobě na úrovni 4-6%. Návrhy, které indikují nízkou úroveň efektivnosti a nejsou zamítány, zakládají degradační cyklus rizik: nákladů – termínů – výnosů – degradace věcné podstaty a návratnosti vložených zdrojů. Důsledkem jsou investiční celky s extrémně dlouhými termíny dokončení a překročení nákladů. Dohledání počátků zavlečeného investičního pochybení je zpravidla stejně tak obtížné, jako majoritou legislativních opatření nevyžadované. Nízká tempa regionálního rozvoje, degradace konkurenceschopnosti, jsou jen dílčím výčtem důsledků a technickoekonomických a sociálních (TES) rizik.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherCzech Technical University in Prague
dc.relation.ispartofŘízení rizik procesů spojených s technickými díly
dc.relation.urihttps://dspace.cvut.cz/handle/10467/85587
dc.subjectrizikoeng
dc.subjectnavrhováníeng
dc.subjectrozhodováníeng
dc.subjecttvorba kapitálueng
dc.subjectHDPeng
dc.subjectrizikaeng
dc.subjectpřekročení nákladůeng
dc.subjectrizika překročení termínů dokončeníeng
dc.titleRizika navrhování a rozhodovánícze
dc.title.alternativeRisk of Design and Decisionseng
dc.typepříspěvek z konferencecze
dc.typeconference objecteng
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionacceptedVersion
dc.relation.conferenceŘízení rizik procesů spojených s technickými díly a inovacemi
dc.description.abstract-translatedThe current state of designing new projects in the Czech Republic is primarily influenced by the long-term under-dimensioned volume of investments in the public and private sectors. The result is a permissive selection of low value-added project proposals. The questionable occupational benefits and inventiveness of investments create long-term risk externalities. This is reflected in increased costs, deferred (full) functionality of investments and degradation of expected returns. Net investment returns have been around 4-6% in the long term. Proposals that indicate a low level of efficiency and are not rejected constitute a degradation cycle of risks: costs - deadlines - returns – ponderable substance degradation and risk of return on invested resources is main critical point. The result is: investment complexes with extremely long completion and cost overruns. Finding the origins of the investment mistake introduced is usually as difficult as the majority of legislative measures not required. The low rates of regional development, the degradation of competitiveness, are only a partial account of the consequences and the technical-economic and social (TES) risks.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record