Show simple item record

Acquisition and selection of employees in the selected business.dc.contributor.advisorMynaříková Lenka
dc.contributor.authorBarbora Čermáková
dc.date.accessioned2020-02-06T23:52:05Z
dc.date.available2020-02-06T23:52:05Z
dc.date.issued2020-02-06
dc.identifierKOS-878879637305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86602
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá získáváním a výběrem zaměstnanců ve vybrané firmě. Cílem diplomové práce je analýza potřeb organizace v oblasti lidských zdrojů, metod a procesů získávání a výběru zaměstnanců ve společnosti. Na základě získaných informací z provedené analýzy a za použití vhodné metody navrhnout firmě strategii pro získávání zaměstnanců. Teoretická část této práce se zaměřuje na definici jednotlivých základních pojmů, podrobné členění metod pro získávání zaměstnanců. Praktická část je zaměřena na grafické šetření těchto metod ve vybrané firmě. Závěrečná část je zaměřená na vyhodnocením a přínosy do budoucna pro firmu.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with recruitment and selection of employees in a selected company. The aim of the thesis is to analyze the needs of the organization in the field of human resources, methods and processes of recruitment and selection of employees in the company. Based on the obtained information from the performed analysis and using the appropriate method to propose the company strategy for recruitment. The theoretical part of this thesis focuses on the definition of individual basic concepts, detailed division of methods for recruitment. The practical part is focused on graphical investigation of these methods in the selected company. The final part is focused on evaluation and future benefits for the company.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŘízení lidských zdrojůcze
dc.subjectZískávání zaměstnancůcze
dc.subjectVýběr zaměstnancůcze
dc.subjectZaměstnavatelcze
dc.subjectFirmacze
dc.subjectZdroje pracovníkůcze
dc.subjectMetody pro získávání zaměstnancůcze
dc.subjectHuman Resources Managementeng
dc.subjectRecruitingeng
dc.subjectEmployee Selectioneng
dc.subjectEmployereng
dc.subjectCompanyeng
dc.subjectEmployee Resourceseng
dc.subjectMethods for Recruiting Employeeseng
dc.titleZískávání a výběr zaměstnanců ve vybraném podniku.cze
dc.titleAcquisition and selection of employees in the selected business.eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDvořáková Zuzana
theses.degree.disciplineProjektové řízení inovací v podnikucze
theses.degree.grantoroddělení pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeŘízení rozvojových projektůcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record