Show simple item record

ARCHITECTURAL STUDY IN CERNILOVdc.contributor.advisorMádr Josef
dc.contributor.authorPavla Neradová
dc.date.accessioned2020-02-05T15:51:14Z
dc.date.available2020-02-05T15:51:14Z
dc.date.issued2020-01-31
dc.identifierKOS-866637214505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86428
dc.description.abstractOd celku k jednotlivosti. Cílem projektu je návrh knihovny a spolkového domu v Černilově. Umístění knihovny vychází z širší ideje, která se zabývá obcí jako celkem. Obcí, která přerostla velikost vesnice, ale nedorostla do velikosti města. Samostatné obce, která se nechce stát předměstím. Diplomová práce by měla sloužit také jako podklad pro diskuzi se samosprávou obce o jejím budoucím rozvoji.cze
dc.description.abstractFrom the whole to the detail. The goal of the project is a design of the library and community house in Černilov. The location of the library is based on a broader idea, which deals with contex of the town. The town that has outgrown the size of a village, but hasn’t grown to the size of a city. An independent municipality that does not want to become a suburb. This diploma thesis should also serve as a basis for discussion with the municipality self-government about its future development.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectknihovnacze
dc.subjectspolkový důmcze
dc.subjectČernilovcze
dc.subjectširší ideacze
dc.subjectlibraryeng
dc.subjectcommunity houseeng
dc.subjectČerniloveng
dc.subjectbroader ideaeng
dc.titleARCHITEKTONICKÁ STUDIE V OBCI ČERNILOVcze
dc.titleARCHITECTURAL STUDY IN CERNILOVeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKrálík Ondřej
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record