Show simple item recorddc.contributor.authorNouzovský L.
dc.contributor.authorKostěncová V.
dc.date.accessioned2020-02-04T07:46:32Z
dc.date.available2020-02-04T07:46:32Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-334569
dc.identifier.citationNOUZOVSKÝ, L. and V. KOSTĚNCOVÁ. Systém CDR a metody získávání EDR dat. Znalec. 2019, xxix(2), 29-34. ISSN 1805-6881.
dc.identifier.issn1805-6881 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86364
dc.description.abstractČlánek „Systém CDR a metody získávání EDR dat“ představuje způsoby čtení a interpretaci nehodových dat, která jsou uložena v paměťovém čipu EDR řídicí jednotky airbagu. Pod pojmem EDR se rozumí funkce ve vozidle, která zachycuje dynamická data v časovém období krátce před a během události nárazu. Tato data lze následně vyčíst pomocí nástrojů pro tyto účely určené, přičemž existují různé metody získání dat. Článek podrobně popisuje jednotlivé metody, kde užití konkrétního postupu závisí hned na několika faktorech. Rovněž jsou představeny nejvíce rozšířené nástroje pro získávání dat, např. Crash Data Retrieval a Hyundai a Kia EDR Tool, to včetně výstupů a komplikací, které mohou při čtení dat nastat.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherKomora soudních znalců ČR
dc.relation.ispartofZnalec
dc.subjectCrash Data Retrieval (CDR)eng
dc.subjectEvent Data Recorder (EDR)eng
dc.subjectroad traffic accident investigationeng
dc.subjectEDR data retrievingeng
dc.subjectaccident dataeng
dc.titleSystém CDR a metody získávání EDR datcze
dc.title.alternativeCDR System and Methods of Retrieving EDR Dataeng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Ministry of Interior/VI/VI20172020108/CZ/The Development of Innovative Method for Detection of Crimes Within Road Transportation System Using Electronic Accident Data/VIMOT
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionacceptedVersion
dc.description.abstract-translatedThe purpose of article „CDR system and methods of retrieving EDR data“ is to introduce ways of reading and interpreting accident data that are stored in EDR, a function of the airbag control unit. EDR is a function designed to record and store pre-crash and crash data. The data are retrieved using tools designed for this purpose, and there are various methods of accessing the data. The article describes in detail individual methods where the use of a particular procedure depends on several factors. The most widespread data acquisition tools such as Crash Data Retrieval and Hyundai and Kia EDR Tool are introduced, including the outputs and complications that may occur when reading data.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record