Show simple item recorddc.contributor.authorKomárek J.
dc.contributor.authorStraka J.
dc.contributor.authorHodboď M.
dc.date.accessioned2020-02-04T07:40:34Z
dc.date.available2020-02-04T07:40:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifierV3S-334500
dc.identifier.citationKOMÁREK, J., J. STRAKA, and M. HODBOĎ. Využitelnost záznamníků údajů o dopravní nehodě v USA a v Evropě. Bezpečnostní teorie a praxe. 2019,(2), 87-96. ISSN 1801-8211.
dc.identifier.issn1801-8211 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/86360
dc.description.abstractZáznamníkem údajů o dopravní nehodě, jednotkou EDR (Event Data Recorder), rozumíme paměťový modul uchovávající data z kolize nebo nehody. Jedná se o cenný zdroj informací, využitelný v kriminalistické praxi, ale také o účinný nástroj prevence.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherPolicejní akademie
dc.relation.ispartofBezpečnostní teorie a praxe
dc.subjecttraffic accidenteng
dc.subjecthuman behavioureng
dc.subjectEDR Event Data Recordereng
dc.subjectcollision dataeng
dc.subjectaccident dataeng
dc.titleVyužitelnost záznamníků údajů o dopravní nehodě v USA a v Evropěcze
dc.title.alternativeUtility Traffic Accident Data Recorders in the USA and Europeeng
dc.typečlánek v časopisecze
dc.typejournal articleeng
dc.relation.projectidinfo:eu-repo/grantAgreement/Ministry of Interior/VI/VI20172020108/CZ/The Development of Innovative Method for Detection of Crimes Within Road Transportation System Using Electronic Accident Data/VIMOT
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.description.abstract-translatedTraffic Accident Data Recorders, by the EDR (Event Data Recorder) is understood a memory module which stores data from a collision or an accident. It represents a valuable source of information that can be used by in forensic practice and as an effective preventive tool as well.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record