Show simple item record

Small Square - Železný Broddc.contributor.advisorVavřín Mikoláš
dc.contributor.authorVojtěch Jansa
dc.date.accessioned2019-07-08T09:51:54Z
dc.date.available2019-07-08T09:51:54Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-765363240605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84510
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá úpravou významného veřejného prostoru v Železném Brodě. Snaží se navrátit důstojnost místu, které bylo v uplynulých padesáti letech postiženo demolicemi staveb, které formovali prostor tzv. Malého Rynku a ignorací potenciálu historického prostředí vesnické památkové zóny, ve které se většina řešeného území nachází. Obsahu bakalářské práce předchází studie, ve které je kladen velký důraz na zastavění jizev, které byli vytvořeny v uplynulých letech. V BP se věnuji především využití nově zformovaných veřejných prostor a odpovídající úpravě prostoru Malého náměstí.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with modification of important public space in Železný Brod. It seeks to restore dignity to a place that has been affected by the demolition of buildings over the past fifty years, which have formed the space of the so-called Malý Rynek and the ignoring of the potential of the historic environment of the village's conservation area in which most of the area is located. The content of the bachelor thesis is preceded by a study, in which great emphasis is placed on the scarring that has been created in recent years. In BP I devote myself mainly to the use of newly formed public spaces and corresponding adjustment of the area of Little Square.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectŽelezný brodcze
dc.subjectrynekcze
dc.subjectkrajinářská architekturacze
dc.subjectnáměstícze
dc.subjectveřejný prostorcze
dc.subjectsquareeng
dc.subjectpublic spaceeng
dc.subjectladscape architectureeng
dc.titleMalý rynek - Železný Brodcze
dc.titleSmall Square - Železný Brodeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeVogelová Lucie
theses.degree.disciplineKrajinářská architekturacze
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record