Show simple item record

Karlin Barracksdc.contributor.advisorSitta Vladimír
dc.contributor.authorKateřina Kasiková
dc.date.accessioned2019-07-08T09:51:54Z
dc.date.available2019-07-08T09:51:54Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-695599798405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84502
dc.description.abstractKoncept jemných linií elips a dramaturgie obdélníkového tvaru budovy, dominantou celého území, vytváří tak harmonii s přírodou. Skryté kouzlo v zastavěném území. V areálu jsou navrženy čtyři nestejné ozeleněné elipsy. Největší středová elipsa vytváří klidné a ušlechtilé centrum. Uprostřed se nachází jejíž dominanta - vodní zrcadlo. Jeho netypická velikost dává celému místu jistý moderní obraz krajiny - voda, stromy, ptáci, slunce, mraky, hvězdy... Voda přetékající hranu zrcadla svým dopadem hraje příjemnou symfonii vodopádu, jenž se rozléhá po celém prostoru. Jižní část prostoru vyplňuje stromořadí jírovců a jednoduchý mobiliář, jenž vytváří příjemné prostředí pro budoucí návštěvníky galerie, kavárny či kina.cze
dc.description.abstractThe concept of delicate lines of ellipses and the dramaturgy of the rectangular shape of the building, the dominant element of the whole area, creates harmony with nature. Hidden magic in a built-up area. Four uneven green ellipses are designed in the space. The largest center ellipse creates a quiet and noble center. In the middle is a dominant - the water mirror. Its atypical size gives the whole site a certain modern landscape image - water, trees, birds, sun, clouds, stars. The water overflowing the edge of the mirror plays a pleasant symphony of the waterfall that sprawls across the space. The southern part of the space is filled with alder trees and simple furniture that creates a pleasant environment for future visitors to the gallery, café or cinema.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkasárnacze
dc.subjectvnitroblokcze
dc.subjectelipsacze
dc.subjectvodní zrcadlocze
dc.subjectliniecze
dc.subjectkavárnacze
dc.subjectbarrackseng
dc.subjectcourtyardeng
dc.subjectellipseeng
dc.subjectwater mirroreng
dc.subjectlineseng
dc.subjectcafeeng
dc.titleKasárna Karlíncze
dc.titleKarlin Barrackseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeJiránek Tomáš
theses.degree.disciplineKrajinářská architekturacze
theses.degree.grantorústav zahradní a krajinné architekturycze
theses.degree.programmeKrajinářská architekturacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record