Show simple item record

Mountain Cabin Velká Deštná

dc.contributor.advisorMádr Josef
dc.contributor.authorMichaela Térová
dc.date.accessioned2019-06-28T13:51:41Z
dc.date.available2019-06-28T13:51:41Z
dc.date.issued2019-06-15
dc.identifierKOS-765361232605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/84408
dc.description.abstractZadáním mé bakalářské práce byl návrh horského bufetu. Pozemek, na němž se objekt nachází je v Orlických horách přímo pod vrcholem Velké Deštné 1 105 m.n.m. Na pozemek nejsou přiváděny žádné inženýrské sítě, proto jsem tento projekt navrhovala, jako ostrovní dům a využila tak převážně obnovitelné zroje. Výškový rodíl terénu a podlahou v bufetu je 800 cm z důvodů vysokých sněhových závějí, které se tu pravidelně v zimě objevují. Chata se skládá ze tří částí - útulna, bufet se zázemím horské služby a technické zázemí. Tyto tři části jsou vzájemně odděleny vstupními lávkami z pororoštu a spojuje je koridor na ose objektu. Hlavní prostor bufetu je umístěn na osovém kříži celého objektu, neboť je to centrum všeho dění. Tento střed podtrhuje vnitřní kruhové ohniště s otevřeným krbem a modulovým sezením, které lze rozmístit po celém prostoru bufetu. Obsluha hlavního prostoru je zajištěna z výdejního okénka z prostoru zázemí horské služby. Tento prostor je částečně podsklepen zdůvodu uskladňování potravin a nápojů. Horská služba zde má také částečné podkroví, které slouží k příležitostnému přespání. Ve třetí části se nachází sklad dřeva a technická místnost. Jako sklad dřeva jsou zároveň řešeny štítové trojúhelníkové stěny, jak interiérové tak exteriérové. Nosnou konstrukci objektu tvoří dřevěný krov z lepených BSH nosníků. Průřez nosníků se směrem k hřebenu rozšiřuje. Obklady stěn a podlahy jsou řešeny převážně ve dřevě a fasáda, nebo-li krytina střechy je antracitový falcovaný plech. Na jižní straně střechy jsou umístěny tenkovrstvé fotovoltaické panely, pro zachování celistvosti jsou přes okna umístěny kouřové skleněné tabule.cze
dc.description.abstractThe topic of thesis is a mountain cabin. The land on which the building is located is in the Orlické Mountains directly below the peak of Velká Deštná 1,105 m. There are no utility lines on the plot, so I designed this project as an island house and used mostly renewable resources. The height of the terrain and the floor in the buffet is 800 cm due to the high snow drifts that appear regularly in the winter. The cottage consists of three parts - cozy, buffet with mountain services and technical facilities. These three parts are separated from each other by the footbridges from the pororošt and are connected by a corridor on the object axis. The main area of the buffet is located on the center line of the building, as it is the center of all things. This center is underlined by an inner round fireplace with an open fireplace and modular seating that can be spread throughout the buffet. The main area operator is provided from the delivery window from the area of the mountain service area. This space is partially basemented for storing food and beverages. Mountain Rescue Service also has a partial attic that serves for occasional overnight stays. In the third part there is a wood warehouse and a utility room. At the same time, the gable triangular walls, both interior and exterior, are designed as a wood warehouse. The supporting structure of the building consists of a wooden truss made of glued BSH beams. The cross-section of the beams widens towards the ridge. Wall and floor tiles are mainly made of wood and the facade, or roof covering, is anthracite folded sheet. On the south side of the roof are thin-film photovoltaic panels, smoke glass sheets are placed over the windows to maintain integrity.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecthorskýcze
dc.subjectbufet dřevěný krov ostrovní důmcze
dc.subjectmountain cabineng
dc.subjectwooden trusseng
dc.subjectisland houseeng
dc.titleHorský bufet pod Velkou Deštnoucze
dc.titleMountain Cabin Velká Deštnáeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeBittner Oldřich
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record