Show simple item record

SET OF FURNITURE FOR PRESCHOOL CHILDRENdc.contributor.advisorJaroš Jan
dc.contributor.authorKateřina Klímová
dc.date.accessioned2019-06-12T15:59:52Z
dc.date.available2019-06-12T15:59:52Z
dc.date.issued2019-06-07
dc.identifierKOS-767579396405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/82738
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je kolekce nábytku pro předškolní děti čítající celkem tři kusy: židli, stůl a úložný prvek - knihovnu. K výběru tohoto tématu přispěla bezesporu má vlastní perspektiva rodiče dítěte, které čerstvě přesáhlo spodní hranici předškolního věku. Rozsah práce vedle vytyčeného počtu kusů nábytku specifikuje také věkové rozpětí malých uživatelů, jimž je určen a výsledná varianta prototypu proto respektuje ergonomické požadavky dětí ve věku 2-7 let. Vedle pohodlí jsou dalšími ambicemi práce také podpora organizačních návyků dítěte, jednoduchá údržba, ekonomická dostupnost a samozřejmě obstojné estetické uchopení celku.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma project is a collection of furniture for pre-school children that consists of three pieces: chair, table and a bookcase. The decision to choose this topic was undoubtedly made due to my own experience of a parent of a child that has just reached the age of a pre-schooler. The extent of this work is, along with the amount of prototypes included, determined also by the age range of young users (2-7 years) for whom it is designed and therefore it respects their ergonomic requirements. The designed furniture should be comfortable, enhancing organization habits of children, easily cleanable, economical and creating satisfying aesthetical whole.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsetcze
dc.subjectkolekcecze
dc.subjectžidlecze
dc.subjectstůlcze
dc.subjectknihovnacze
dc.subjectděticze
dc.subjectdětskýcze
dc.subjectergonomiecze
dc.subjectškolkacze
dc.subjectpředškolnícze
dc.subjectseteng
dc.subjectcollectioneng
dc.subjectchaireng
dc.subjecttableeng
dc.subjectbookcaseeng
dc.subjectchildreneng
dc.subjectergonomyeng
dc.subjectnursery schooleng
dc.titleSET NÁBYTKU PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTIcze
dc.titleSET OF FURNITURE FOR PRESCHOOL CHILDRENeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePotiron Jana
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record