Show simple item record

dc.contributor.authorKozlok M.
dc.contributor.authorBálský M.
dc.date.accessioned2019-03-27T22:35:17Z
dc.date.available2019-03-27T22:35:17Z
dc.date.issued2018
dc.identifierV3S-326867
dc.identifier.citationKOZLOK, M. and M. BÁLSKÝ. Modernizace goniofometru na ČVUT FEL v Praze. In: Sborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIV. Kurz osvětlovací techniky XXXIV, Kouty nad Desnou, 2018-10-08/2018-10-10. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. p. 99-104. ISBN 978-80-248-4221-9.
dc.identifier.isbn978-80-248-4221-9 (print)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/81746
dc.description.abstractČlánek popisuje modernizaci goniofotometru v laboratoři světelné techniky na katedře elektroenergetiky Elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze. Primárním cílem úprav měřícího systému bylo zjednodušení časově náročného procesu měření za pomoci nového řídícího software, který by umožnil jednak řídit periferie goniofotometru a současně exportovat měřené hodnoty přímo elektronického formátu Eulumdat. Sekundárním cílem vzniklého řídícího software byla snaha o vytvoření platformy, která by umožnila budoucí změny řídícího hardware a nebo luxmetru.cze
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocze
dc.publisherVŠB - Technical University of Ostrava
dc.relation.ispartofSborník recenzovaných příspěvků Kurz osvětlovací techniky XXXIV
dc.subjectgoniophotometereng
dc.subjectEulumdateng
dc.subjectluminous intensityeng
dc.subjectluminaireeng
dc.titleModernizace goniofometru na ČVUT FEL v Prazecze
dc.title.alternativeModernization of Goniophotometer at CTU FEE in Pragueeng
dc.typepříspěvek z konferencecze
dc.typeconference objecteng
dc.rights.accessclosedAccess
dc.type.statusPeer-reviewed
dc.type.versionpublishedVersion
dc.relation.conferenceKurz osvětlovací techniky XXXIV
dc.description.abstract-translatedThe paper describes the modernization of the goniophotometer in the laboratory of photometry at the Department of Electrical Power Engineering of the Faculty of Electrical Engineering of the CTU in Prague. The primary aim of the adjustment of the measuring system was to simplify the time-consuming measurement process with the new control software that would allow both the goniophotometer periphery to be controlled and the measured Eulumdat data directly exported. The secondary goal of the software was to create a platform that would allow the future change of the control hardware and / or the luxmeter device.eng


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record