Now showing items 1-1 of 1

  • DOPADY DIGITALIZACE A AUTOMATIZACE NA PRACOVNÍ SÍLU 

   Author: Weisser P.; Scholz P.; Kadlec Z.
   (Czech Technical University in Prague, 2020)
   Předkládaný příspěvek se zaměřuje na představení nedůležitějších dopadů digitalizace a automatizace na pracovní sílu. První část pojednává o tom, v jaké míře mohou být automatizací ovlivněna pracovní místa a profese, a ...