Now showing items 1-1 of 1

  • Učební úlohy k tématu jaderná chemie a chemie f-prvků. 

   Author: Distler P.; Teplý P.
   (Pedagogická fakulta, 2015)
   Předkládaný příspěvek je zaměřen na téma jaderné chemie a chemie f-prvků v učebních osnovách chemie na středních školách. Na základě rešerše učebnic s důrazem na úlohy na toto téma byly vytvořeny nové výukové úkoly. Vybrané ...