Now showing items 1-5 of 5

  • Funkce EDR a princip záznamu dat 

   Author: Kostěncová V.; Nouzovský L.
   (Komora soudních znalců ČR, 2019)
   Článek se zaměřuje na princip fungování technologie EDR, tedy funkce konkrétního modulu ve vozidle, jež dokáže zaznamenat a uchovat data o nehodové události. Ve Spojených státech bylo v posledních letech dosaženo výrazného ...
  • Legislativní rámec použití EDR dat 

   Author: Kostěncová V.; Nouzovský L.
   (Žilinská univerzita, Ústav súdného inžinierstva v Žilině, 2019)
   Obsahem článku je analýza jednotlivých národních, ale i společných evropských legislativních úprav využívání jedné z funkcí řídicí jednotky airbagů, a sice Event Data Recorder (EDR). Tato problematika má zásadní dopad na ...
  • Systém CDR a metody získávání EDR dat 

   Author: Nouzovský L.; Kostěncová V.
   (Komora soudních znalců ČR, 2019)
   Článek „Systém CDR a metody získávání EDR dat“ představuje způsoby čtení a interpretaci nehodových dat, která jsou uložena v paměťovém čipu EDR řídicí jednotky airbagu. Pod pojmem EDR se rozumí funkce ve vozidle, která ...
  • Technologie EDR – záznam nehodových dat 

   Author: Kostěncová V.; Nouzovský L.
   (Žilinská univerzita, Ústav súdného inžinierstva v Žilině, 2019)
   Náplní článku je pojednání o základních principech fungování technologie EDR neboli Event Data Recorder. Jedná se o funkci řídicího jednotky airbagů, která dokáže zaznamenat a uchovat data o nehodové události. Původ využívání ...
  • Využitelnost záznamníků údajů o dopravní nehodě v USA a v Evropě 

   Author: Komárek J.; Straka J.; Hodboď M.
   (Policejní akademie, 2019)
   Záznamníkem údajů o dopravní nehodě, jednotkou EDR (Event Data Recorder), rozumíme paměťový modul uchovávající data z kolize nebo nehody. Jedná se o cenný zdroj informací, využitelný v kriminalistické praxi, ale také o ...