Now showing items 1-1 of 1

  • Řízení rizik procesů spojených s provozem technického díla během jeho životnosti 

   Author: Procházková D.; Procházka J.; Lukavský J.; Dostál V.; Procházka Z.; Ouhrabka L.
   (Česká technika - nakladatelství ČVUT, ČVUT v Praze, 2019)
   Monografie řeší řízení rizik při provozu technických děl ve prospěch bezpečnosti; cílem je zajistit jejich koexistenci s okolím po celou dobu životností. Způsob řešení problematiky vychází ze současně preferovaného konceptu, ...