Now showing items 1-2 of 2

  • Bežné i nevšedné omietky minulého storočia na zemplínskom vidieku 

   Author: Volovár M.
   (•Sdružení pro stavebně historický průzkum, 2019)
   Príspevok prináša náčrt vývoja vonkajších povrchových úprav stien vidieckej a malomestskej individuálnej bytovej výstavby v najvýchodnejšom regióne Slovenska, na Zemplíne. Ako samotné domy, aj ich fasády prekonali v priebehu ...
  • Kostol Navštívenia Panny Márie v Trebišove a jeho slohový kontext 

   Author: Volovár M.
   (Trnavská univerzita v Trnave, 2018)
   Trebišovský farský kostol je známy najmä výtvarnou symbiózou svojich rokokových fresiek a gotickej sieťovej klenby. Nasledujúci príspevok sa pokúsi začleniť ho do dobových architektonických súvislostí.