Now showing items 1-1 of 1

  • Efekt smykových deformací při ohybových zkouškách kvazikřehkých materiálů 

   Author: Padevět P.; Křístek V.; Strobach C.
   (ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018)
   Současné normy odvozují materiálové charakteristiky kvazikřehkých prvků z diagramů zatížení-průhyb získaných ze zkoušek, kde naměřený průhyb zahrnuje jak ohybové, tak i smykové účinky. Prokazuje se, že pro stanovení ...