Now showing items 1-4 of 4

  • Dlouhodobé sledování betonové konstrukce budovy 

   Author: Vašátko R.; Vítek J.
   (ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2017)
   Pro stanovení působení betonové konstrukce jsou důležité dlouhodobé změny betonu. K jejich predikci se používají reologické modely. Ty jsou většinou odvozeny z měření na laboratorních vzorcích. Měření na konstrukcích ...
  • Experimental Verification of Long-term Behaviour of Concrete Structures 

   Author: Vašátko R.; Vítek J.
   (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2018)
   The first part is focused on description and evaluation of 4-point long-term bending test of untraditionally prestressed concrete slab. The system of prestressing has been developed to make construction of buildings faster ...
  • Experimental Verification of Long-Term Behaviour of Concrete Structures 

   Author: Vašátko R.
   (Department of Concrete and Masonry Structures, 2018)
   Long-term deformations of the concrete are important for determination of behaviour of concrete structures. For prediction of the long-term deformations, rheological models are used. The models are usually derived from ...
  • Long-Term Monitoring of Concrete Building Structure 

   Author: Vašátko R.; Vítek J.
   (Trans Tech Publications, 2018)
   Long-term deformations of the concrete are important for determination of behavior of concrete structures. For prediction of the long-term deformations rheological models are used. The models are usually derived from ...