Now showing items 1-2 of 2

  • Aspekty práce pomáhajících profesí 2020 

   Author: Ralbovská D.; Halaška J.
   (Faculty of Biomedical Engineering, 2020)
  • PROBLEMATIKA PŘÍSTUPU K OBĚTI DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

   Author: Ralbovská D.; Ralbovská D.; Míčka D.
   (Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta špeciálného inženierstva, 2019)
   Článek je zaměřen na problematiku domácího násilí. V teoretické části jsou uvedeny specifikace domácího násilí, identifikace ohrožených a násilných osob a vliv násilí na děti. V článku je zpracován komplexní pohled na tuto ...