Now showing items 1-1 of 1

  • Ohybová zkouška pro výstižnější stanovení tahové pevnosti vláknobetonu 

   Author: Křístek V.; Vodička J.; Hanzlová H.; Tipka M.; Kurth H.
   (ČBS - Česká betonářská společnost ČSSI, 2018)
   Pro stanovení pevnosti vláknobetonu v osovém tahu jsou v současné době používána - kromě dalších - dvě uspořádání: prostě podepřené trámky čtvercového průřezu zatížené budˇ dvěma silami ve třetinách rozpětí (čtyřbodový ...