Show simple item record

Quality Evaluation Methods for Advanced Optical Materials

dc.contributor.advisorPáta Petr
dc.contributor.authorBednář Jan
dc.date.accessioned2019-02-18T10:19:11Z
dc.date.available2019-02-18T10:19:11Z
dc.date.issued2019-01-05
dc.identifierKOS-360064689005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79382
dc.description.abstractDizertační práce na téma Metody hodnocení moderních optických materiálů je zaměřena na popis a vývoj metod pro hodnocení kvality optických materiálů pro pokročilé aplikace. Tato práce je zaměřena optický materiál Kalomel (chlorid rtuťný). Jedná se o dvojlomný, opticky jednoosý materiál s perspektivním využitím ve vzdálené infračervené oblasti LWIR ke konstrukci např. polarizátorů nebo akustooptických laditelných filtrů (AOTF). Dizertační práce se zaměřuje na výběr metod vhodných pro měření kvality materiálu s ohledem na možné využití metod při produkci tohoto materiálu. Práce presentuje metody založené na různých přístupech, kterými jsou rozptyl světla, konoskopická analýza, popis pomocí PSF či MTF zobrazovací soustavy, interferometrické metody měření tvaru povrchu materiálu a Optická Fourierova transformace (OFT). Jsou představeny nové metody hodnocení kvality založené na OFT. OFT je detailně představena včetně demonstrace optické filtrace v prostorové doméně. V práci je prezentován optický měřící systém založený na OFT, který je realizován včetně měřicího programového vybavení. Je představena metoda pro analýzu Fourierovského prostorového spektra obrazu. Vybrané metody jsou pak porovnány s metodou na bázi OFT.cze
dc.description.abstractThe doctoral thesis under the title Quality Evaluation Methods for Advanced Optical Materials is focused on describing and developing methods for defining the quality of optical material with advanced properties. The material of interest for the evaluation is Calomel. It is a birefringent, uniaxial optical material with prospective use in LWIR range of optics to build polarisers or an AOTF. The thesis is focused on selecting methods to test the quality of the material for use methods in the production of the material. The thesis presents approaches based on optical scattering, conoscopy imaging, a traditional imaging method for PSF/MTF description, surface interferometry and techniques based on Optical Fourier transformation. A new method for quality evaluation based on OFT is presented, the OFT details are described, and spatial optical filtration of the image is presented. The setup for realising the OFT methods is detaily described, with automatic software control and method for analysing the spatial spectrum images. The presented methods are then compared with a proposed new one.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPokročilé materiály,Calomel,Optická Fourierova transformace,Konoskopiecze
dc.subjectAdvanced materials,Calomel,Optical Fourier Transform,Conoscopyeng
dc.titleMetody hodnocení moderních optických materiálůcze
dc.titleQuality Evaluation Methods for Advanced Optical Materialseng
dc.typeDOKTORSKÁ PRÁCEcze
dc.typeDISSERTATIONeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKratochvíl Tomáš
theses.degree.disciplineRadioelektronikacze
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record