Show simple item record

Gas sensor array with nanocomposite filmsdc.contributor.advisorHusák Miroslav
dc.contributor.authorKroutil Jiří
dc.date.accessioned2019-01-24T14:34:43Z
dc.date.available2019-01-24T14:34:43Z
dc.date.issued2019-01-10
dc.identifierKOS-413137199605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79224
dc.description.abstractTato disertační práce se zabývá přípravou senzorů pro detekci a monitorování plynů a par, zvláště pak nebezpečných, vznikajících v průmyslových odvětvích. S ohledem na cenu a spotřebu elektrické energie jsou studovány polymerní citlivé vrstvy a jejich kompozity s anorganickými materiály. Z důvodu možnosti zvýšení selektivity na detekovaný plyn byla vytvořena senzorová matice.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the preparation of sensors for the detection and monitoring of gases and vapors, especially dangerous, arising in the industry. Polymer-sensitive layers and their composites with inorganic materials are studied with regard to price and power consumption. The sensor array was designed to increase the selectivity for the detected gas.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsenzor plynu,senzorová matice,polymerní citlivé vrstvy,kompozitní polymerní film,polyanilincze
dc.subjectgas sensor,sensor array,polymer sensitive layers,composite polymer film,polyanilineeng
dc.titleSenzorová matice pro detekci plynů s nanokompozitními materiálycze
dc.titleGas sensor array with nanocomposite filmseng
dc.typedisertační prácecze
dc.typedoctoral thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHamáček Aleš
theses.degree.disciplineElektronika (doktorský)cze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeElektrotechnika a informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record