Show simple item record

FUNERAL ARCHITECTUREdc.contributor.advisorHlaváček Dalibor
dc.contributor.authorMüllerová Eliška
dc.date.accessioned2018-07-18T08:45:19Z
dc.date.available2018-07-18T08:45:19Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695599788805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78352
dc.description.abstractV diplomové práci je zpracováno téma Krematoria v Jablonci nad Nisou. Téma pohřebnictví navazuje na předchozí předdiplomový projekt. Smrt a rozloučení s mrtvými je v současné společnosti opomíjené téma. Ve své diplomové práci bych ráda tento trend porušila a věnovala se důstojnému místu rozloučení s mrtvými. Zpracovala jsem téma hřbitova, krematoria a smuteční síně v Jablonci nad Nisou, ve městě ze kterého pocházím.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the theme of the Crematorium in Jablonec nad Nisou. The topic of funeral follows the previous pre-diploma project. Death and farewell to the dead is a neglected topic in the contemporary society. In my diploma thesis I would like to break this trend and devote myself to a dignified place of farewell to the dead. I worked on the theme of the cemetery, the crematorium and the funeral hall in Jablonec nad Nisou, in the city I come from.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectkrematorium,hřbitov,jablonec nad nisoucze
dc.subjectcrematorium,cemetery,jablonec nad nisoueng
dc.titleFUNERÁLNÍ ARCHITEKTURAcze
dc.titleFUNERAL ARCHITECTUREeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeHolub Ludvík
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record