Show simple item record

Preparation and characterization of structures based on oxidised graphite

dc.contributor.advisorKozempel Ján
dc.contributor.authorPalušák Martin
dc.date.accessioned2018-06-19T22:06:57Z
dc.date.available2018-06-19T22:06:57Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-784822642605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77187
dc.description.abstractPráce se zabývá přípravou a komplexní analýzou grafen oxidu, jehož výzkum se v posledních letech značně rozvinul. Jednou z problematických vlastností tohoto materiálu je jeho nejasná struktura, proto bylo jedním z cílů této páce ověření pravděpodobné struktury a případných změn, ke kterým při dalších reakcích s tímto materiálem dochází. Dále byly vyzkoušeny dvě nové metody přípravy grafen oxidu pomocí oxidace v prostředí ozonu a Fentonovy oxidace. V neposlední řadě se práce zabývala vytvoření sorbentů na bázi grafen oxidu a polyakrylonitrilu. Jelikož sorbenty vytvořené v naší laboratoři na bázi grafen oxidu mají při laboratorních zkouškách zajímavé výsledky, byly v této práci orientačně otestovány sorpční vlastnosti GO v matricích polyakrylonitrilu na vybraných kationtech.cze
dc.description.abstractThe objecive of this work was acomplex analysis of graphene-oxides. Popularity of this material has significantly increased over last years. One of the problematic properties of this material is its uncertain structure. Therefore, one of the objectives of this work was confirmation of its predicted structure and analysis of possible structural changes this materiál might undergo during various chemical reactions. Furthermore, two new methods for preparation of graphene-oxides were tested: preparation via oxidation in ozone atmosphere and preparation via Fenton oxidation. The last objective was development of graphene-oxide and polyacrylnitrile based sorbents. As graphene-oxide sorbents developed in our laboratory produced very promising results, their sorption properties have been tested in polyacrylnitrile matrix using range of selected cations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectgrafen oxid,NMR spektroskopie,sorbent,PANcze
dc.subjectgraphene oxide,NMR spectroscopy,sorbent,PANeng
dc.titlePříprava a charakterizace struktur na bázi oxidovaného grafitucze
dc.titlePreparation and characterization of structures based on oxidised graphiteeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-11
dc.contributor.refereePohl Radek
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record