Show simple item record

Radiation preparation of metal nanoparticles (Ag, Pt) in the associative colloids

dc.contributor.advisorSilber Rostislav
dc.contributor.authorBeck Patrik
dc.date.accessioned2018-06-19T22:06:35Z
dc.date.available2018-06-19T22:06:35Z
dc.date.issued2018-06-07
dc.identifierKOS-782345016705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77170
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá radiační přípravou kovových nanočástic (Ag, Pt). Pro přípravu roztoku nanostříbra byl použit vodný roztok dusičnanu stříbrného spolu s Tritonem X-100, pro přípravu roztoku nanoplatiny byl použit vodný roztok chloridu platičitého spolu s Tritonem X-100. Triton X-100 slouží jako redukční činidlo a stabilizátor. Roztoky byly ozařovány urychlenými elektrony o energii 4,5 MeV na lineárním urychlovači LINAC ? 4 ? 1200 firmy Tesla VT Mikroel s. r. o. Roztoky byly ozařovány ve 20ml skleněných ampulkách uzavřených parafilmem, ve 200ml skleněných vaničkách a poté v poloprovozní aparatuře. Ozařované roztoky byly sledovány UV/VIS spektrofotometrií pro získání absorpčního spektra, fotonovou křížovou korelační spektrometrií pro zjištění velikosti a distribuce částic, transmisní elektronovou mikroskopií, kde byly získány snímky nanočástic ve sledovaném roztoku, a rentgenovou difrakční analýzou, díky které lze získat informace o formě připravených kovových částic. U roztoků obsahujících stříbrné ionty byl sledován po ozáření vznik roztoku žluté, hnědé až skoro černé barvy v závislosti na dávce, což ukazuje na nanostříbro kulového tvaru. U roztoků obsahující platičité ionty byl sledován po ozáření vznik roztoku černé barvy, také v závislosti na dávce, což ukazuje na možnou redukci platičitých iontů a pravděpodobný vznik nanoplatiny.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the radiation preparation of metal nanoparticles (Ag, Pt). An aqueous solution of silver nitrate with Triton X-100 for the solution of silver nanoparticles was used and further an aqueous solution of platinum chloride with Triton X-100 for solution of platinum nanoparticles was used. Triton X-100 is used as a reducing and stabilizing agent. These solutions were irradiated by accelerated electrons with energy 4.5 MeV at linear accelerator Linac ? 4 ? 1200 Tesla VT Mikroel. Solutions were irradiated in 20 ml vials, 200 ml glass trays and in trial operation equipment. Irradiated solutions were monitored by UV/VIS spectrometry for obtaining absorption spectra, photon cross-correlation spectroscopy to determine particle size, transmission electron microscopy, where images of the nanoparticles in irradiated solution were obtained and X-ray diffraction analysis to provide information of the form of prepared particles. Solutions containing silver ions were after irradiation colored by yellow, brown up to nearly black, depending of the dose, indicating nanosilver spherical shape. Solutions containing platinum ions were after irradiation colored by black, also depending of the dose, indicating platinum ions reduction and likely nanoplatinum formation.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectnanostříbro,nanoplatina,radiační příprava nanočástic,Triton X-100,charakteristika nanočásticcze
dc.subjectnanosilver,nanoplatinum,radiation preparation of nanoparticles,Triton X-eng
dc.titleRadiační příprava kovových nanočástic (Ag, Pt) v prostředí asociativních koloidůcze
dc.titleRadiation preparation of metal nanoparticles (Ag, Pt) in the associative colloidseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-12
dc.contributor.refereeLengyel Ján
theses.degree.disciplineJaderná chemiecze
theses.degree.grantorkatedra jaderné chemiecze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record